donderdag, 19. april 2018 - 14:01

Afdoening strafbare feiten rondom discussie over Oostvaardersplassen

Afdoening strafbare feiten rondom discussie over Oostvaardersplassen
Foto: VDS Media/Miranda van der Sloot
Lelystad

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een reeks strafbeschikkingen opgelegd aan personen die verdacht worden van het plegen van strafbare feiten rondom de discussie over het beleid ten aanzien van de Oostvaardersplassen.

Het Openbaar Ministerie neemt het de bestraften kwalijk dat zij hun agressie richtten op mensen met een publieke taak die uitvoering gaven aan het geldende beleid betreffende de zogenaamde grote grazers in de Oostvaardersplassen. Onvrede over dit beleid kan en mag op verschillende manieren geuit worden, maar niet in de vorm van bedreiging, belediging of smaad aan het adres van medewerkers van uitvoeringsorganisaties.

Acht strafbeschikkingen zijn opgelegd voor belediging, bedreiging  of smaad via sociale media. De verdachten kwamen in beeld nadat Staatsbosbeheer en medewerkers van de politie aangifte deden. De strafbeschikkingen zijn opgelegd in de vorm van een boete variërend van 225 tot 600 euro. Ook moeten enkelen een schadevergoeding betalen. Een minderjarig meisje, verdacht van bedreiging, is naar Bureau Halt verwezen. Al deze verdachten bekenden de verdenking en betuigden spijt. Van twee andere verdachten werd de zaak geseponeerd bij gebrek aan bewijs.

Eén verdachte die achter de gedane strafbare uitlatingen blijft staan en weigert een taakstraf uit te voeren, zal gedagvaard worden voor een politierechterzitting.

Drie personen kregen een strafbeschikking opgelegd voor het vernielen van een slot, het beletten van en het verzetten tegen een aanhouding en voor het schoppen van een politieagent. Zij kregen boetes oplopend tot 600 euro.

Voor één verdenking van smaad via social media is nog nader onderzoek nodig, waarna een passende afdoening gekozen zal worden. Twee andere personen worden naar aanleiding van een verdenking van belediging, vernieling, mishandeling en smaad opgeroepen voor een OM-hoorzitting.

Niet uitgesloten is dat uit lopend onderzoek nog andere zaken voort zullen komen.