dinsdag, 8. mei 2018 - 17:06

Veroordeling voor Woudsterwegmoord

Veroordeling voor Woudsterwegmoord
Foto: SXC
Heerenveen

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden heeft, anders dan de geëiste acht jaar, vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd aan de dader van de zogenaamde woudsterwegmoord. Daarnaast acht de rechtbank het van belang zo spoedig mogelijk met de behandeling van verdachte te starten. Daartoe heeft zij het advies aan de minister uitgebracht, zo mogelijk nadat twee jaar van de gevangenisstraf is ondergaan, reeds met de dwangverpleging te beginnen.

Woningoverval en worsteling met dodelijke afloop

Op de avond van 15 augustus 2017 is verdachte, een 30-jarige man uit Drachten, naar de woning van een jonge vrouwelijke collega in Heerenveen gegaan met de bedoeling om haar iets aan te doen. Hij beschouwde de collega als zijn doelwit en zou de andere personen in de woning vastbinden om zijn plannen met haar uit te voeren. Nadat verdachte was binnengelaten door een bewoner (29 jaar), heeft hij deze, toen deze voor hem liep, onverhoeds met een hamer op zijn hoofd geslagen. In het daarop ontstane gevecht tussen verdachte en de bewoner, werd een andere bewoner (de 60-jarige vader van de 29-jarige) bij de worsteling betrokken. Hierbij heeft verdachte zijn mes uit zijn broekzak gepakt en om zich heen gestoken. De vader is twee maal dodelijk in de borst gestoken. De zoon, hoewel in borst en onderbeen geraakt, heeft verdachte in bedwang kunnen houden tot de gealarmeerde politie kwam.

Dwanggedachten

Verdachte heeft aangegeven te hebben gehandeld in opdracht van een demon. Hij stelt geen weerstand te hebben kunnen bieden aan deze dwanggedachten, ondanks jarenlange hulpverlening.

Geen bewijs voorbedachte raad; wel doodslag en poging doodslag

De rechtbank ziet geen bewijs voor voorbedachte raad; wel veroordeelt zij voor doodslag en poging tot doodslag. Verdachte wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Het agressief gedrag van verdachte is zeer onvoorspelbaar geweest. De agressie kwam voor de omgeving van betrokkene totaal onverwacht, en blijft onvoorspelbaar volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Het risico op herhaling van een gewelddadig delict wordt, bij het uitblijven van behandeling, als hoog ingeschat.

De rechtbank heeft de vorderingen van de benadeelde partijen grotendeels toegekend.

Categorie:
Provincie: