woensdag, 9. mei 2018 - 13:46 Update: 09-05-2018 13:50

Man krijgt geen gelijk bij rechter over misleidende mededelingen Staatsloterij

Man krijgt geen gelijk bij rechter over misleidende mededelingen Staatsloterij
Foto: Archief EHF
Roermond

De gevorderde schadevergoeding van een deelnemer aan de Staatsloterij in de jaren tussen 2000 en 2008 moet afgewezen worden. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Limburg woensdag geoordeeld.

Als gevolg van

'De reden daarvoor is dat niet is komen vast te staan dat de deelnemer in die jaren deelnam aan de loterij als gevolg van misleidende mededelingen van Staatsloterij', aldus de rechtbank Limburg.

Aanleiding

In een Collectieve Actie tussen de Stichting Loterijverlies en Staatsloterij bij het gerechtshof Den Haag is vastgesteld dat Staatsloterij gedurende de periode 2000 tot en met 2007 misleidende mededelingen heeft gedaan over het wel- of niet-gegarandeerd zijn van de prijzen, de winkansen en het aantal gewonnen prijzen en dat Staatsloterij hierdoor in strijd heeft gehandeld met artikel 6:194 (oud) van het Burgerlijk Wetboek (BW). 

Staatsloterij gedagvaard

Daarnaast is vastgesteld dat Staatsloterij in 2008 misleidende mededelingen heeft gedaan over de hoogte van prijzen en hierdoor in strijd heeft gehandeld met artikel 6:194 (oud) BW. Die beslissingen zijn bij de Hoge Raad in stand gebleven. Een deelnemer aan de loterijen in de periode 2000-2008 heeft Staatsloterij gedagvaard om schadevergoeding te krijgen. Hij wilde zijn inleg over die jaren terug, verminderd met wat hij gewonnen had.

Oordeel rechter

De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen. Naar het oordeel van de kantonrechter is niet komen vast te staan dat de deelnemer in 2000-2008 deel heeft genomen aan de loterij als gevolg van de misleidende mededelingen. De gevorderde schade is daarmee geen gevolg van de misleidende mededelingen.

Categorie:
Provincie: