dinsdag, 12. juni 2018 - 8:46 Update: 12-06-2018 8:53

Na een hoop 'gezeik' toch ruimte in rooster voor plaspauze buschauffeur

Na veel 'gezeik' toch ruimte in rooster voor plaspauze buschauffeur
Foto: fbf
Amsterdam

De bedrijven die zijn aangesloten bij de werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) gaan de nieuwe roosters voor hun personeel aanpassen, nu het overleg met de vakbonden over de cao in een impasse zit. Fred Kagie, voorzitter van de VWOV: ‘Het merendeel van de diensten bij de aangesloten bedrijven biedt voldoende ruimte voor pauzes. Diensten waar dit wel een probleem is, verbeteren we door gericht actie te ondernemen.’

Kagie: ‘Alle bedrijven maken hiervoor een specifiek plan. We zorgen er in alle bedrijven voor dat er, waar dat nog niet het geval was, gemiddeld elke 2,5 uur gelegenheid en een voorziening is om naar het toilet te gaan. We nemen daarnaast aanvullende maatregelen om werkdruk te verminderen. Hoe we dat bereiken verschilt per regio en per bedrijf. Denk hierbij aan: voorkomen dat pauzes in de spitsen vallen. Reële keertijden. Meer rekening houden in de roosters met verstoring door evenementen of bv. openstaande bruggen. Rijtijdanalyses die duidelijk maken waar knelpunten ontstaan.’ Elk bedrijf informeert zijn medewerkers over de eigen aanpak. Kagie: ‘We moeten stappen zetten voor het winterrooster. De acties van FNV en CNV maken dat wij de planning anders niet gaan halen.’ 

Eisen bonden

De vakbonden eisen per 150 minuten 5 minuten extra betaalde pauze, ongeacht de situatie. Dat komt neer op een jaarlijkse kostenstijging voor de ov-bedrijven van zo’n 5%. Kagie: ‘Dat is echt niet haalbaar of betaalbaar en als maatregel is het ook niet nodig’. Bonden eisen bovendien nu bovenop het eerdere onderhandelingsresultaat nog een extra loonsverhoging. De vakbonden willen alleen aan tafel wanneer op voorhand alle eisen worden ingewilligd. Kagie: ‘We hadden al een deal met de bonden voor 8,3% loonsverhoging voor drie jaar, dat vinden ze nu toch niet genoeg. De gemiddelde leeftijd van een chauffeur is 55 jaar. Een fulltime-chauffeur van die leeftijd heeft nu 28 vakantiedagen, 26 ATV dagen, doorbetaalde pauzes en verdient ruim 2300 euro netto. Daar doen wij met ons bod nog gemiddeld 2,75% per jaar bij de komende drie jaar.’

Geen cao

Kagie houdt er rekening mee dat de sector het enige tijd zonder cao moet gaan stellen. ‘Het ziet ernaar uit dat we, door de houding van de bonden, een periode ingaan zonder collectieve arbeidsvoorwaarden. Wij nemen als bedrijven onze verantwoordelijkheid. Met deze aanpak nemen we concrete maatregelen nemen om de werkdruk aan te pakken op de plekken waar dat nodig is.’

De VWOV vertegenwoordigt de bedrijven Arriva, Connexxion, EBS, Keolis Nederland en Qbuzz.

Categorie:
Provincie: