dinsdag, 12. juni 2018 - 15:13

Huisarts vrijgesproken van ontucht met patiënte

Huisarts vrijgesproken van ontucht met patiënte
Foto: Archief EHF
Maastricht

Rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van een huisarts die tijdens en huisbezoek seks heeft gehad met een patiënte. Hij is vrijgesproken.

Hem waren 2 feiten verweten. Ten eerste zou hij seks hebben gehad met iemand die zich daartegen niet kan verzetten doordat ze bewusteloos is, verminderd bewustzijn heeft of fysiek onmachtig is. Ten tweede zou hij ontucht met een patiënte hebben gehad die zich aan zijn hulp en zorg had toevertrouwd, door haar borsten en haar vagina te betasten.

Het staat niet ter discussie dat de verdachte op 8 augustus 2017 seksuele handelingen heeft verricht met de patiënte tijdens een huisbezoek. Dat heeft de verdachte toegegeven. De beide feiten die hem tenlastegelegd zijn, kunnen echter niet bewezen worden.

Verminderd bewustzijn?

De vraag die de rechtbank moet beantwoorden is: verkeerde de aangeefster, toen de seksuele handelingen plaatsvonden, in een staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht. Uit het dossier blijkt dat ze niet buiten bewustzijn was en ook niet lichamelijk weerloos. Ook kan de rechtbankniet vaststellen  dat de aangeefster in een staat van verminderd bewustzijn verkeerde en dat ze daardoor de seksuele verlangens van de verdachte niet kon weerstaan.

De aangeefster had mogelijk medicijnen gebruikt en ze heeft zeker alcohol gedronken. Onduidelijk is wat het effect van eventuele medicijnen is geweest. Door de alcohol was ze juist rustiger geworden en was de paniek van eerder die dag gezakt. In het dossier is al met al geen bewijs dat ze niet wist wat ze deed.

Om deze redenen heeft de rechtbank de verdachte van het eerste feit vrijgesproken.

Ontucht?

De huisarts werd ook ontuchtig handelen met een patiënt verweten, namelijk ‘het betasten van de (blote) borsten van de patiënte en/of het betasten van haar vagina’. 
De verdachte heeft vanaf het begin open kaart gespeeld over het hebben van seks met de aangeefster, maar heeft wel steeds ontkend dat hij haar vagina heeft betast met zijn vingers of dat hij om seksuele redenen haar borsten heeft aangeraakt. Volgens de rechtbank bestaat daar ook onvoldoende bewijs voor.

Vrijspraak

Dat de verdachte seks heeft gehad met de aangeefster zou bewezen kunnen worden. De verdachte heeft die seksuele handeling immers bekend en hij heeft toegegeven daarmee verschrikkelijk de fout in te zijn gegaan: seks met een patiënte had volgens de verdachte nooit mogen gebeuren.

De officier van justitie heeft hem echter alleen het betasten van de patiënte tenlastegelegd, en niet dat hij seks heeft gehad met een patiënte. Daarom spreekt de rechtbank hem ook vrij  de ontucht met een patiënte.

Categorie:
Provincie: