dinsdag, 10. juli 2018 - 17:58

Marine blijft in Amsterdam

Marine blijft in Amsterdam
Amsterdam

Defensie, de gemeente Amsterdam en het Rijksvastgoedbedrijf gaan samen met de Rijksbouwmeester het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) verder ontwikkelen. Uitgangspunt is te komen tot een gebied met voldoende ruimte voor innovatie, scholing en wonen en waar ook Defensie een plaats heeft.

n 2013 spraken Defensie en de gemeente Amsterdam af om het terrein gefaseerd over te dragen aan de gemeente. Inmiddels zijn er voor Defensie dwingende redenen om een groter deel van het complex te behouden. Minister Ank Bijleveld: “Het MEA is strategisch gelegen in de hoofdstad. En met een helikopterlandingsplaats is het belangrijk voor de openbare orde en de nationale en internationale veiligheid. Daarnaast willen we zichtbaar blijven in de hoofdstad. De kazerne is een belangrijke locatie om de grote opgave op het gebied van werving en selectie te kunnen realiseren.”

Hoogwaardige ontwikkeling

Het verschuiven van de activiteiten van Defensie naar het uiteindelijke terrein gebeurt gefaseerd en in overleg met de gemeente Amsterdam. Defensie heeft toegezegd te investeren in hoogwaardige ontwikkeling van het Defensieterrein. De grootte van het Defensiedeel is nog onderwerp van overleg.

Onderzocht wordt hoe en waar op het Defensieterrein een helikopterplaats kan worden gerealiseerd. Die moet veilig zijn en het overige gebruik van het terrein niet onnodig hinderen. Het gebruik van de huidige helikopterplaats wordt zo snel mogelijk afgebouwd. Dit belemmert namelijk het gebruik van het terrein.

Na goedkeuring door de gemeenteraad werken de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf in overleg met Defensie de uitgangspunten verder uit.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):