vrijdag, 13. juli 2018 - 10:58

Zeist pakt bedrijfsmatige prostitutie aan

Zeist pakt bedrijfsmatige prostitutie aan
Foto: Archief EHF
Zeist

Tussen april 2017 en juni 2018 ontvingen gemeente en politie over in totaal vier adressen in Zeist signalen uit de omgeving van bedrijfsmatige prostitutie in woningen. De gemeente nam deze signalen uiterst serieus en heeft waar nodig harde maatregelen genomen. Bedrijfsmatige prostitutie is sterk ongewenst, onder meer vanwege de risico’s op mensenhandel en de onrust die dit in de omgeving veroorzaakt.

In alle vier gevallen hebben de gemeentelijke handhavers (boa’s) de woningen bezocht om het gebruik ervan vast te stellen. In de situaties dat niet werd opengedaan is de politie op bevel van de burgemeester binnengetreden. Bij twee woningen heeft de verhuurder na het binnentreden het huurcontract opgezegd en de woningen van andere sloten voorzien. In één geval bleken de prostitutieactiviteiten gestaakt en waren er net nieuwe bewoners ingetrokken. In een ander appartement was aan de inrichting en het gebruik in combinatie met de gevonden advertenties duidelijk dat er sprake was van bedrijfsmatige prostitutie. Daar is een “last onder dwangsom” opgelegd met een hoogte van €20.000 per overtreding, met een maximum van €100.000 en als uiteindelijke maatregel mogelijke sluiting.  

Netwerk

In bovenomschreven gevallen bleken de woningen puur te zijn ingericht voor bedrijfsmatige prostitutie en niet voor reguliere bewoning. Daarmee is een woning onttrokken aan de reguliere woningvoorraad en werd de woonomgeving verstoord. Bedrijfsmatige prostitutie levert een overtreding op van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en van de bepalingen in het Bestemmingsplan. Uit de rapportages bleek dat er sprake is van een netwerk van wisselende prostituees uit andere landen, die op wisselend plaatsen in Nederland werkzaam zijn. In alle gevallen gaat de politie na of er sprake is van mensenhandel (waarbij dan ook nazorg is geboden) dan wel onwettig verblijf in Nederland.

Beroep

Burgemeester Koos Janssen: “Ik doe een beroep op verhuurders. Kijk goed aan wie je de woning verhuurt en houdt ook daarna toezicht. Dat geldt nu voor de prostitutiepanden maar ook voor ander dan regulier gebruik, zoals voor een hennepkwekerij of opslag van illegale materialen. Bij afwijkende zaken zoals veel onduidelijke aanloop en/of overlast kan een ieder de gemeente of de politie informeren. Wij doen dan verder  onderzoek doet naar aanwezigheid van mogelijk ondermijnende activiteiten”.

Categorie:
Provincie: