vrijdag, 13. juli 2018 - 14:44 Update: 13-07-2018 15:06

Procedure OM tegen Hells Angels

Procedure OM tegen Hells Angels
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 29 mei bij de rechtbank Midden-Nederland een verzoek ingediend om Hells Angels in Nederland te verbieden en de vereniging te ontbinden. Vandaag is de oproep gepubliceerd in de Staatscourant.

Het gaat om een civielrechtelijke verzoekschriftprocedure. Het OM heeft twee verzoekschriften ingediend bij de rechtbank. Het eerste verzoek is gebaseerd op artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek en gericht tegen de Nederlandse afdeling van Hells Angels. Dit artikel bepaalt dat een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde door de rechtbank op verzoek van het OM kan worden verboden en ontbonden. Het tweede verzoek  is gebaseerd op artikel 10:122 van het Burgerlijk wetboek en ziet op buitenlandse onderdelen van Hells Angels. Op grond van dat artikel verzoekt het OM de rechtbank voor recht te verklaren dat het doel of de werkzaamheid van deze onderdelen in strijd is met de openbare orde. De rechtbank kan deze buitenlandse onderdelen niet verbieden of ontbinden.

Hoe zal de procedure verlopen?

De verzoekschriften zijn nu binnengekomen bij de rechtbank. De rechtbank moet gaan beoordelen of Hells Angels in strijd is met de openbare orde. Hells Angels zal in de gelegenheid worden gesteld een verweerschrift in te dienen. De rechtbank bepaalt na binnenkomst van dit stuk hoe de procedure verder zal verlopen. Normaal gesproken vindt er enige tijd na het indienen van het verweerschrift een openbare zitting plaats. De rechtszaak eindigt met een uitspraak van de rechtbank (beschikking). Zodra er meer duidelijk is over het verloop van de zaak zal de rechtbank hierover communiceren via een nieuwsbericht op rechtspraak.nl.

Categorie:
Provincie: