vrijdag, 27. juli 2018 - 15:13 Update: 27-07-2018 15:42

Door lerarentekort meer aanmeldingen op pabo's

Door lerarentekort meer aanmeldingen op pabo's
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het aantal studenten dat zich aanmeldt bij pabo's, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, blijft toenemen.

Meer werknemers wagen de sprong naar het onderwijs en willen zich laten omscholen tot leraar op een basisschool. Voor de toekomstige leraren is het lerarentekort in het basisonderwijs een kans, maar ze zijn niet met genoeg om het tekort terug te dringen. Jarenlang daalde het aantal studenten dat voor de pabo koos, maar nu is er een flinke stijging te zien.  Op voltijdopleidingen hebben zich 7864 eerstejaars aangemeld, een toename met 11 procent in vergelijking met vorig jaar. Bij deeltijdopleidingen steeg het aantal aanmeldingen met 30 procent naar 1735. Voor zij-instroom - een traject waarbij een aspirant-leraar geen pabo-diploma ontvangt, maar wel lesbevoegd wordt - meldden zich 350 mensen, een verdubbeling vergeleken met het afgelopen studiejaar. Dit meldt het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) op basis van cijfers van DUO (Dienst UItvoering Onderwijs). 

Media-aandacht

Volgens LOBO-voorzitter Barbara de Korte is de toename voor een deel te schrijven aan de media-aandacht voor het lerarentekort. Die aandacht trok mensen net over de streep en bovendien is de kans op een baan groot. Dit schrijft de NOS vrijdag. Uit onderzoek van de PO-Raad blijkt dat het basisonderwijs  het nieuwe schooljaar ingaat met een tekort van bijna 1300 leraren.