woensdag, 22. augustus 2018 - 21:13

Cabinemedewerkers Ryanair dreigen met stakingen op Eindhoven

vliegtuig, stijgen, ryanair
Foto: Skeeze
Eindhoven

Het overgrote deel van de 83 cabinemedewerkers van Ryanair werkzaam op luchthaven Eindhoven is bereid te gaan staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Ze stemden vandaag tijdens twee aparte ledenvergaderingen van FNV Luchtvaart massaal in met het sturen van een ultimatum met eisen aan hun werkgever en het voeren van acties, waaronder stakingen, als Ryanair hieraan niet voldoet.

Ryanair doet geen enkele concrete toezegging tijdens onderhandelingen

Eind vorige week klapten de cao-onderhandelingen in Dublin tussen FNV Luchtvaart en Ryanair. FNV eist dat de Ierse luchtvaartmaatschappij zijn personeel in Nederland fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden gaat bieden, gebaseerd op het ‘Nederlandse’ arbeidsrecht. Maar ondanks herhaaldelijk aandringen blijft Ryanair weigeren concrete toezeggingen te doen. De prijsvechter blijft zich in bijna heel Europa verschuilen achter Iers arbeidsrecht.  

FNV stuurt Ryanair komende week ultimatum 

FNV bestuurder Asmae Hajjari: 'Ryanair wilde enkel toezeggen 'in overweging te zullen nemen om misschien vanaf 2022 arbeidsvoorwaarden te bieden naar Nederlandse arbeidsrecht, mits álle werknemers hier dan voor zullen kiezen'. Vandaag hebben we dit voorgelegd aan al onze leden. Zij gaven bijna unaniem aan dat ze niet langer aan het lijntje willen worden gehouden en willen staken voor betere arbeidsvoorwaarden.'

Cabinepersoneel wil staken

De komende week zal een ultimatum worden gestuurd naar Ryanair. Dat gebeurt nadat een nog te formeren actiecomité een actieplan heeft opgesteld. Daarin wordt bepaald op welke moment Ryanair uiterlijk aan de eisen van het cabinepersoneel tegemoet moet komen. Ook zal het actiecomité besluiten over de actievormen. Stakingen zijn daarbij nadrukkelijk aan de orde. Vanzelfsprekend zal het actiecomité de samenwerking met andere vakbonden van cabinepersoneel en piloten zoeken, zodat een breed actiefront gevormd kan worden.

Slechte arbeidsvoorwaarden

Het Ryanair cabinepersoneel in Eindhoven krijgt slecht betaald en krijgt alleen de gewerkte uren in het vliegtuig vergoed. Het personeel wordt vaak niet doorbetaald bij ziekte en wordt niet betaald voor werkzaamheden voor of na de vlucht. Ook de uren die ze langer moeten werken als gevolg van een storing of vertraging worden niet vergoed. Het personeel krijgt hooguit 30 euro vergoeding om verplicht 8 uur 'standby' te staan in uniform op de luchthaven voor als ze misschien worden opgeroepen. ‘Deze ongehoorde praktijken leiden tot een race naar beneden die moet worden gestopt en ik ben trots op onze leden die dat ook vinden en bereid zijn daarvoor het gevecht met hun werkgever aan te gaan’, aldus Hajjari. 

Nederlands arbeidsrecht

In juli won FNV namens een cabinemedewerkster van Ryanair een belangrijke rechtszaak tegen de vliegtuigmaatschappij. Het Nederlandse gerechtshof oordeelde dat Ryanair de vrouw onterecht op staande voet had ontslagen. Uniek aan de zaak is dat het hof oordeelt dat het Nederlands arbeidsrecht van toepassing is, ondanks dat in de arbeidsovereenkomst staat dat het Ierse recht van toepassing is. Hajjari: 'Ook hierin ziet Ryanair geen aanleiding de bestaande arbeidsovereenkomsten te herzien. Blijkbaar moet alles middels juridische stappen en acties worden afgedwongen bij de ultra low cost carrier.' 

Categorie:
Provincie: