woensdag, 29. augustus 2018 - 9:55 Update: 29-08-2018 10:19

'Universiteiten moeten transparanter zijn over hun tarieven'

'Universiteiten moeten transparanter zijn over hun tarieven'
Foto: Archief EHF
Hilversum

In een reactie op een rondgang van de NOS zegt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) dat universiteiten niet transparant genoeg zijn over de totstandkoming van hun instellingstarieven.

Buitenlandse studenten en studenten die na afronding van hun eerste studie aan een tweede studie beginnen, betalen meer voor hun st udie dan het wettelijk vastgestelde collegegeld. ZIj betalen het zogenoemde instellingstarief. Het gaat om 14.000 studenten. Per universiteit kan het instellingstarief enorm verschillen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een dure studie als geneeskunde. Daar lopen de verschillen op tot meer dan 10.000 euro per jaar.

Invulling motie nog onduidelijk

De Tweede Kamer heeft al een motie aangenomen om via wetgeving de hoogte van de tarieven aan te pakken. Maar totdat duidelijk wordt hoe aan die motie invulling wordt gegeven blijven de verschillen bestaan en betalen de studenten dus het volledige bedrag.