vrijdag, 26. oktober 2018 - 10:53

NAM neemt extra maatregelen bij tankenpark Delfzijl

NAM neemt extra maatregelen bij tankenpark Delfzijl
Delfzijl

Na aandringen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) neemt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) drie extra veiligheidsmaatregelen op het tankenpark Delfzijl. SodM heeft om deze extra maatregelen gevraagd, nadat de NAM de toezichthouder had gerapporteerd over wat zij tot nu toe gedaan heeft na de lekkage van aardgascondensaat in het riool van gemeente Farmsum begin deze maand. De veiligheidsmaatregelen moeten direct worden uitgevoerd omdat het schoonmaken van het riool praktisch is afgerond en weer in gebruik zal worden genomen.

Drie extra veiligheidsmaatregelen

Aardgascondensaat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof, die vrijkomt bij de winning van aardgas. Het lijkt op dieselolie en bevat een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder benzeen. Het is daarom belangrijk dat de NAM voldoende veiligheidsmaatregelen treft om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld en deze stof niet in het milieu komt. Op aandringen van SodM neemt de NAM neemt de volgende extra veiligheidsmaatregelen:

  • De NAM past de alarmeringen op het tankenpark aan zodat signalen van mogelijke lekkage direct en met de hoogste prioriteit worden opgepakt;
  • De NAM plaatst een afsluiter in het riool zodat er in de toekomst geen aardgascondensaat meer in terecht kan komen;
  • De NAM zorgt ervoor dat er buiten kantooruren een medewerker op het tankenpark gestationeerd is, zodat er ingegrepen kan worden bij een calamiteit.

SodM ziet erop toe dat de NAM deze maatregelen neemt. Deze maatregelen gelden in elk geval totdat duidelijk is wat de NAM gaat doen om de veiligheid duurzaam te beheersen.

Lekkage begin deze maand

Begin deze maand werd een verontreiniging geconstateerd in het afwateringskanaal in Farmsum. Nadat duidelijk werd dat dit aardgascondensaat was afkomstig van het tankenpark van de NAM, is SodM een onderzoek gestart. SodM heeft de NAM maandag 8 oktober gesommeerd om:

  • De omvang van de lozing zo snel mogelijk te minimaliseren en eventuele schade aan milieu te herstellen;
  • De betrokken toezichthouders en de gemeente te informeren;
  • Direct onderzoek te doen naar de oorzaak;
  • Aan te geven hoe een dergelijk incident in de toekomst wordt voorkomen.

SodM staat sindsdien dagelijks in contact met de NAM en ontvangt wekelijks een rapportage van de NAM.

Strafrechtelijk onderzoek

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is strafrechtelijk onderzoek gestart. Het verdenkt de NAM ervan in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld.

Categorie:
Provincie: