dinsdag, 11. december 2018 - 9:44

Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing

Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In 2017 waren er in Nederland 54 duizend voltijdbanen in hernieuwbare energie en energiebesparing. In 2008 waren dit er nog 35 duizend. De werkgelegenheid in de hernieuwbare energie en energiebesparing stijgt onafgebroken sinds 2008, met enkel een kleine terugval in 2011. De werkgelegenheid in de conventionele energie groeide vanaf 2008 gestaag tot 2014, waarna zij terugviel tot het niveau van 2008. In 2017 waren er omgerekend 64 duizend voltijdbanen verbonden aan conventionele energie. Dit blijkt uit onderzoek dat het CBS vandaag publiceert.

Naast banen in conventionele en hernieuwbare energie en energiebesparing zijn er ook banen verbonden aan het aanleggen en onderhouden van netwerken. Deze kunnen niet aan de drie andere categorieën worden toegekend. In totaal waren er 150 duizend voltijdbanen gemoeid met energie-gerelateerde activiteiten in 2017. Bij de berekening zijn alle banen omgerekend in voltijdbanen.

De werkgelegenheid in energie-gerelateerde activiteiten betreft zowel de exploitatie van energie als werk dat nodig is om investeringen te realiseren. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om het bouwen en plaatsen van windmolens. Dat de werkgelegenheid in conventioneel opgewekte energie na 2014 terugviel wordt onder andere verklaard door teruglopende investeringen. Deze waren opgeschroefd door de bouw van drie steenkoolcentrales. Nadat de centrales waren opgeleverd vielen de investeringen in conventionele energie terug. Ook het besluit om de aardgaswinning te verminderen heeft waarschijnlijk aan de afname bijgedragen.

Meer banen door installatie zonnecellen

Verreweg de meeste werkgelegenheid in hernieuwbare energie en energiebesparing komt voort uit investeringen. De realisatie hiervan was in 2017 goed voor 51 duizend voltijdbanen. Sinds 2015 overtreft de werkgelegenheid vanwege investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing die in conventionele energie. Binnen de investeringen in hernieuwbare energie heeft een verschuiving plaatsgevonden van biomassa naar andere typen. 

In 2008 waren biomassa, biogas en aanverwante vormen samen met windenergie nog verantwoordelijk voor het grootste deel van de werkgelegenheid die voortvloeit uit investeringen in hernieuwbare energie. In die periode werd er bijvoorbeeld nog fors geïnvesteerd in biobrandstoffabrieken. Dit is de laatste jaren niet meer het geval, waardoor deze werkgelegenheid is afgenomen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):