woensdag, 12. december 2018 - 9:44 Update: 12-12-2018 9:48

ANWB: Consument wacht af bij elektrisch rijden

ANWB: Consument wacht af bij elektrisch rijden
Foto: Archief EHF
Den Haag

De consument wacht af bij de aanschaf van een elektrische auto.

 Ondanks de toegenomen actieradius vindt een groot deel van de Nederlanders de verwachte actieradius van een elektrische auto onvoldoende. Er is wel veel potentie. 37% van de Nederlanders is geïnteresseerd in elektrisch rijden en het aandeel consumenten dat een aanschaf binnen twee jaar overweegt is gestegen naar 4%. Dat komt neer op ruim 400.000 Nederlanders.

Dat valt af te leiden uit de Elektrisch Rijden Monitor die de ANWB vandaag presenteert op www.anwb.nl/elektrischrijdenmonitor

Op een aantal terreinen heeft de elektrische auto het afgelopen jaar progressie geboekt. De kostenontwikkeling is gunstig, de laadinfra wordt beter en de actieradius van een gemiddelde elektrische auto onder de €50.000 is gestegen van 221 naar 264 km. Ook stellen fabrikanten modellen in het vooruitzicht met een grotere actieradius en een aantrekkelijke prijs.  

Veel  Nederlanders zien nog op tegen de aanschaf van een elektrische auto door de hoge prijs. Mensen die geïnteresseerd zijn herkennen echter wel dat de gebruikskosten van de elektrische auto lager zijn dan van een benzine-auto.  ANWB-experts geven aan dat de totale kilometer kosten van elektrische en benzine auto’s bij elkaar zijn gekomen. Elektrisch rijden is 6 % duurder dan een vergelijkbare benzine auto. In 2017 was dit nog 10 %.

Met de Elektrisch Rijden Monitor brengt de ANWB in kaart hoe de elektrische auto zich in Nederland ontwikkelt, hoe de consument daarop reageert en welke belemmeringen worden ervaren. Met deze monitor wil de ANWB haar leden en partners informeren en elektrisch rijden in Nederland stimuleren.

De Elektrisch Rijden Monitor bevat belangrijke uitkomsten uit representatief onderzoek dat door Bureau Blauw in opdracht van de ANWB is uitgevoerd.

 

Categorie:
Provincie: