donderdag, 13. december 2018 - 13:18

Onderzoeken naar voorvallen Defensie

Onderzoeken naar voorvallen Defensie
Foto: Archief EHF
Breda

Defensie heeft drie onderzoeken ingesteld naar enkele gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag. Het gaat om twee onderzoeken die zowel betrekking hebben op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), beide onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Een derde onderzoek betreft een situatie bij een ander Defensieonderdeel waarbij sprake zou zijn van ontoelaatbare uitingen.

Afgelopen weken heeft de commandant van de NLDA signalen ontvangen over ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om het binnen een, voor zover nu bekend, kleine groep delen van kwetsend en beledigend beeldmateriaal, waaronder afbeeldingen van pornografische en racistische aard en met verwijzingen naar Nazi-Duitsland. Daarnaast heeft hij signalen gekregen van gedrag dat mogelijk in strijd is met een veilige leef- en werkomgeving. Er zijn twee commissies van onderzoek ingesteld. Een commissie gaat het delen van het beeldmateriaal onderzoeken. De andere commissie gaat onderzoek doen naar gedrag dat mogelijk in strijd zijn met een veilige leef- en werkomgeving.

Defensie kan nu niet in detail treden, omdat de onderzoeken nog lopen en de feiten eerst moeten worden vastgesteld. De onderzoeken worden, onafhankelijk van de NLDA, uitgevoerd en gecoördineerd door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

Maatregelen

Zoals ook bij eerdere meldingen van misstanden duidelijk werd, is het heel belangrijk goede maatregelen te treffen. De Commandant van de NLDA heeft de cadetten, adelborsten en het personeel van de NLDA vandaag geïnformeerd over de onderzoeken. Na afloop is hen de ruimte gegeven om met elkaar en met begeleiders van COID, ECLD, geestelijke verzorgers en bedrijfsmaatschappelijk werkers te spreken en te reflecteren. Daarbij zijn ook lokale vertrouwenspersonen en adviseurs van de COID aanwezig, waarmee (vertrouwelijk) kan worden gesproken.

Na het kerstverlof worden er verdere bijeenkomsten verzorgd om het bewustzijn en de kennis van de cadetten, adelborsten en hun instructeurs over sociaal veilig leven en werken te versterken. Daarnaast zal begin 2019 een op cadetten en adelborsten gericht werkbelevingsonderzoek worden uitgevoerd, dat met name is gericht op sociale veiligheid.

Derde onderzoek

Het derde onderzoek gaat over een situatie bij een ander defensieonderdeel. Daarbij zou sprake zijn van ontoelaatbare uitingen in relatie tot Nazi-Duitsland. Ook dit onderzoek wordt door de COID gecoördineerd.

Hoewel Defensie niet vooruit kan lopen op de uitkomsten van deze onderzoeken, onderstreept Defensie dat er geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag. Zeker in de opleiding waar we de toekomstige leiders van Defensie vormen, is voor dergelijk gedrag geen plaats. Als de uitkomsten van de onderzoeken daartoe aanleiding geven, worden nadere maatregelen of sancties genomen.

Defensie werkt hard aan het versterken van een sociaal veilige leef- en werkomgeving. Veiligheid in de breedste zin van het woord heeft de hoogste aandacht. Hoewel Defensie er uiteraard altijd naar streeft om misstanden te voorkomen, zal er altijd sprake kunnen zijn van incidenten. Het is dan  zaak om zodra misstanden worden geconstateerd, snel en goed op te treden.

Categorie:
Provincie: