vrijdag, 18. januari 2019 - 16:25 Update: 18-01-2019 16:46

Nationaal Actieplan voor optimaal houden mensenrechten in Nederland

Nationaal Actieplan voor optimaal houden mensenrechten in Nederland
Foto: Min. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag

Gelet op het belang van mensenrechten gaat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de slag met een Nationaal Actieplan Mensenrechten dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag.

Zesde rapportage College voor de Rechten van de Mens

Mensenrechten zijn en blijven uitgangspunt bij wetgeving, beleid en praktijk bij het Rijk. Mensenrechten zijn van wezenlijk belang als onderdeel van de democratische rechtsstaat. De mensenrechtensituatie in Nederland is goed maar verdient altijd aandacht en onderhoud. Dit concludeert het kabinet naar aanleiding van de zesde jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens. 

Twee aandachtspunten

Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt het beschermingsniveau van mensenrechten in Nederland als hoog en ziet positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van verdragen, regelgeving, onderzoek en de uitvoering daarvan. Het College ziet in Nederland twee aandachtspunten. Het College ziet als eerste trend een overheid die steeds meer doet aan veiligheid, maar vraagt aandacht de vrijheidsrechten daarmee niet onnodig te beperken. Ook ziet het College een terugtrekkende overheid in het sociaaleconomische domein en vraagt het aandacht voor niet-zelfredzame mensen. 

Vele actieplannen

Het kabinet heeft mensenrechten hoog in het vaandel. Het rijk kent vele actieplannen en programma’s om concrete maatschappelijke problemen aan te pakken, van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie tot het Actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. De Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter is opgesteld om mensen te helpen met de voortschrijdende digitalisering. 

Beschermen mensenrechten

Minister Ollongren gaat als coördinerend minister aan de slag met een Nationaal Actieplan Mensenrechten om de mensenrechtensituatie in Nederland te waarborgen en te verbeteren waar nodig. 'Het beschermen van mensenrechten vormt het hart van een democratische rechtstaat. De waarden die mensenrechten uitdragen, zoals gelijke behandeling, vrijheden en sociaaleconomische standaarden staan ook heel praktisch aan de basis van onze samenleving. Bijvoorbeeld als je verantwoordelijk bent voor het aannemen van personeel, als je bij de politie werkt en mensen onpartijdig en neutraal moet benaderen of wanneer je als gemeente openbare ruimten toegankelijk moet houden voor mensen met een beperking.'

Concrete doelen en acties

In het Nationaal Actieplan Mensenrechten zullen concrete doelen en acties worden geformuleerd waar zowel ministeries als partijen uit het maatschappelijk middenveld mee aan de slag kunnen. Komende maanden wordt samen met de verschillende departementen en met maatschappelijke organisaties geïnventariseerd welke concrete acties noodzakelijk zijn om de mensenrechten in ons land een gerichte impuls te geven. Het actieplan zal eind dit jaar gereed zijn.

Categorie:
Provincie: