dinsdag, 29. januari 2019 - 8:37

UWV minder geld kwijt aan WW-uitkeringen

UWV minder geld kwijt aan WW-uitkeringen
Amsterdam

De economische groei en de gunstige arbeidsmarkt hebben een positief effect op de WW-lasten. In 2019 dalen de kosten voor de WW met 382 miljoen. Per jaar verstrekt UWV circa 1,2 miljoen uitkeringen met een totale uitkeringslast van 20 miljard. Dit staat in de Januarinota, die is aangeboden aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met daarin de financiële ontwikkeling over de wetten die UWV uitvoert.

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Bijna de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar (46%). Dit blijkt uit een werkgeversonderzoek dat UWV ook vandaag presenteert. Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures is het hoogst in de bouw (58%) en het laagst bij de overheid (31%).

Dalende WW

Het aantal WW-uitkeringen neemt als gevolg van de economische groei af van 330 duizend eind 2017, naar 266 duizend in 2018 en zal naar verwachting in 2019 verder dalen naar 237 duizend. Het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen daalt in 2018 met 803 miljoen naar 4,1 miljard, een daling van 16% ten opzichte van 2017. Voor 2019 voorziet UWV een verdere afname van de WW-lasten van 382 miljoen.

1,2 miljoen vacatures

In 2019 ontstaan naar verwachting 1,2 miljoen vacatures, waarvan de meeste in de detailhandel (215 duizend) en zorg & welzijn (170 duizend). De arbeidsmarkt is sinds het 3e kwartaal van 2008 niet zo krap geweest als nu. De krapte is het grootst bij beroepen in de techniek, vervoer & logistiek, ICT en zorg.

Drie op de tien werkgevers verwachten dat het voor hen in 2019 moeilijker wordt om vacatures te vervullen. Ondanks de krapte passen werkgevers niet altijd de functie-eisen of arbeidsvoorwaarden aan omdat dat naar eigen zeggen niet mogelijk of nodig is. Werkgevers zetten eerder meer wervingskanalen in, zoals LinkedIn, Facebook, vacaturesites, of gebruiken het eigen netwerk en gespecialiseerde bureaus. Wel vervulden drie van de tien werkgevers een vacature met iemand die niet de juiste opleiding of scholing had.

Lichte toename arbeidsongeschiktheid

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt in 2019 naar verwachting licht toe naar 816 duizend, met stijgende lasten ten gevolg. Van 12,4 miljard in 2018 naar circa 12,9 miljard in 2019. De totale instroom WIA neemt naar verwachting toe. Dit komt vooral doordat mensen van 60 jaar en ouder langer doorwerken als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd. Dit werkt op twee manieren door in de instroom in de WIA. Aan de ene kant zijn er daardoor meer werkenden in de leeftijdsklasse 60-plus en de aan andere kant heeft deze groep werknemers een groter risico op gezondheidsproblemen. Beide elementen zorgen voor een toename van de instroom.

Compensatie vrouwelijke zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen mei 2005 en juni 2008 zijn bevallen hebben recht op de compensatie ZEZ (Compensatieregeling Zwanger en Zelfstandige). Dit heeft geleid tot 18.703 aanvragen, waarvan er 17.143 zijn toegekend. In totaal keert UWV 96 miljoen uit aan vrouwen die recht hebben op compensatie. De betaling zal plaatsvinden van 1 januari tot 1 april 2019.

Positieve UWV-fondsen

Het vermogen van UWV-fondsen blijft zich positief ontwikkelen. Eind 2019 verwacht UWV een financieel overschot van 5,9 miljard. Een positief vermogen is sinds 2011 niet voorgekomen. Eind 2017 was er nog een tekort van 5,5 miljard, en in 2018 van 0,6 miljard.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):