woensdag, 6. februari 2019 - 20:24

Luchtkwaliteit Utrecht voldoet aan Europese normen

Luchtkwaliteit Utrecht voldoet aan Europese normen
Foto: Archief EHF
Utrecht

De provincie Utrecht maakt elk jaar een rapportage over de luchtkwaliteit in de provincie. De Rapportage Luchtkwaliteit 2017 laat zien dat in 2017 overal in de provincie voldaan wordt aan de wettelijke EU-normen voor luchtkwaliteit.

Daarmee is aan de doelstelling van het Nationaal en Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit voldaan.

''We voldoen nog niet aan de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht 2018-2020 is de ambitie opgenomen om hier in 2030 aan te voldoen.''

Door de strengere waarden van de WHO als uitgangspunt te nemen, is er meer gezondheidswinst te behalen. Dit kan alleen door op Europees, landelijk en regionaal niveau samen te werken.

Categorie:
Provincie: