donderdag, 7. februari 2019 - 20:50 Update: 07-02-2019 21:21

Weer rechtbanken sluiten om financiële problemen bij rechtelijke macht op te lossen

Weer rechtbanken sluiten om financiële problemen bij rechtelijke macht op te lossen
Foto: fbf archief
Hilversum

Om de rechtelijke macht uit de financiële problemen te halen, zullen er meer rechtbanken moeten sluiten.

Dat is het advies van de Boston Consultancy Group (BCG).  De BCG onderzocht in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak, het bestuursorgaan van rechters, oplossingen voor het geldtekort van de Raad. De Raad kampt structureel met een tekort van 50 miljoen euro per jaar. Volgens de onderzoekers valt de grootste winst te behalen met het sluiten van zittingslocaties. Zowel kleinere als grotere locaties zouden moeten worden afgestoten. Dit meldt de NOS donderdag.

In 2018 werd duidelijk dat een digitaliseringsprogramma als compleet mislukt moet worden beschouwd. Een andere oorzaak voor de financiële problemen zijn de rechtszaken. Die zijn complexer gworden en kosten meer tijd zonder dat daar extra geld voor is gekomen.

Al flinke reorganisatie in 2013

In 2013 werd al flink gereorganiseerd. Het aantal arrondissementen ging van negentien naar elf, er sloten 23 rechtbanken, 32 bleven er over. Toen er in wederom sprake was van het sluiten van locaties kwamen rechters in verzet. Uiteindelijk werd het plan door een motie in de Tweede Kamer afgeblazen. Het kabinet Rutte II legde de Raad voor de Rechtspraak een structurele bezuiniging van 90 miljoen euro per jaar op.

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak laat aan Nieuwsuur weten dat hij de aanbeveling tot sluiting van vestigingen van de Boston Consultancy Group (BCG) niet overneemt.