vrijdag, 8. februari 2019 - 10:04 Update: 08-02-2019 10:09

Meldkamer Noord Nederland houdt op 11/2 vragenuur via social media

Meldkamer Noord Nederland houdt op 11/2 vragenuur via social media
Foto: MKNN
Drachten

Op maandag 11 februari (11/2) is het de Europese Dag voor 112. Ter gelegenheid hiervan kunnen burgers in Groningen, Friesland en Drenthe tussen 11:00 en 14:00 vragen stellen via Twitter, Facebook en Instagram aan de meldkamercentralist in Noord Nederland.

Het werken op de meldkamer spreekt vaak tot de verbeelding. Om burgers in Noord Nederland te informeren over wat de centralist doet, kunnen zij ter gelegenheid van de Europese Dag voor 112 op maandag 11 februari tussen 11:00 en 14:00 vragen stellen aan de centralist. Vragen via Twitter kunnen gericht worden aan @MeldkamerNN, via Facebook Meldkamer Noord Nederland en Instagram Meldkamernoordnederland.

Rondleiding burgers

Daarnaast zijn afgelopen week via dezelfde social media kanalen 9 burgers geselecteerd die door burgemeester Jeroen Gebben van Tietjerksteradeel, tevens voorzitter van het samenwerkingsbestuur van de meldkamer Noord-Nederland, op 11 februari een rondleiding krijgen op de meldkamer. Een unieke gelegenheid want doorgaans laat de Meldkamer Noord-Nederland geen bezoekers toe die geen relatie tot het hulpverleningsveld hebben.

Over de Meldkamer Noord Nederland

De Meldkamer Noord Nederland is een samenwerkingsverband tussen Politie, Brandweer (Veiligheidsregio) en Ambulancezorg. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een gebied van 1,7 miljoen inwoners. Sinds 2011 zijn procedures op elkaar afgestemd en werken zij samen in Drachten. Vanuit de Meldkamer wordt de hulpverleningsvraag uitgezet en gecoördineerd naar de bewuste dienst op straat. Jaarlijks behandelen de centralisten ruim een half miljoen telefoontjes.

Over De Europese Dag van Alarmnummer 112

De 'Europese Dag van Alarmnummer 112' is een jaarlijks terugkerende dag op 11 februari (11-2). De Europese Commissie heeft deze dag in het leven geroepen om mensen er bewust van te maken dat 112 in alle EU-lidstaten bereikbaar is voor hulp in levensbedreigende situaties.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: