donderdag, 7. maart 2019 - 13:46

Afspraken over behandeling massaclaim Groninger tegen NAM

Afspraken over behandeling massaclaim Groninger tegen NAM
Foto: MV

De rechtbank heeft woensdag in een regiezitting gesproken over een massaclaim van ruim 5200 Groningers tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Deze Groningers, vertegenwoordigd door een advocaat, willen van de NAM een schadevergoeding voor onder meer immateriële schade als gevolg van de gaswinning.

Langdurig hoger beroep voorkomen

De rechtbank wilde met deze regiezitting onderzoeken hoe deze massaclaim zo zorgvuldig en voortvarend mogelijk behandeld kan worden. Al eerder heeft de rechtbank de belangrijkste juridische meningsverschillen tussen partijen aan de Hoge Raad, het hoogste juridische college, voorgelegd, opdat op korte termijn duidelijk wordt hoe de hoogste rechter daarover oordeelt (zogeheten prejudiciële vragen). Op die manier kan een langdurig hoger beroep en cassatietraject worden voorkomen.

Richtinggevende uitspraken

Tijdens de regiezitting is met partijen de afspraak gemaakt dat zij proberen om de ruim 5200 verschillende zaken in maximaal 20 categorieën van vergelijkbare zaken te verdelen. Vervolgens zal van elke categorie een zaak aan de rechtbank worden voorgelegd, zodat de rechtbank richtinggevende uitspraken kan doen.

Na beantwoording vragen

De rechtbank zal deze zaken behandelen nadat de Hoge Raad antwoord heeft gegeven op de eerder genoemde prejudiciële vragen.

Categorie:
Provincie: