woensdag, 13. maart 2019 - 8:05 Update: 13-03-2019 8:14

Minister Slob: uitsluiting onderwijsprogramma’s bij niet betalen vrijwillige ouderbijdrage onacceptabel

Minister Slob: uitsluiting onderwijsprogramma’s  bij niet betalen vrijwillige ouderbijdrage onacceptabel
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Minister Slob (Onderwijs) vindt het onacceptabel dat leerlingen worden uitgesloten van onderwijsprogramma’s als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald wordt.

De minister verschilt hierin van mening met de VO-raad, die vindt dat er een uitzondering moet zijn voor tweetalig onderwijs, topsportprogramma’s of een Technasium.

“Iedere leerling verdient gelijke kansen,” licht minister Slob toe. “Een leerling moet het onderwijs krijgen dat het best bij hem of haar past, ongeacht de financiële situatie van de ouders.” De gemiddelde kosten voor tweetalig onderwijs zijn volgens scholen 238 euro in het vmbo, 368 euro in het havo en 388 euro in het vwo.

Een derde van de scholen sluit uit

Een vrijwillige ouderbijdrage is altijd vrijwillig en scholen zijn wettelijk verplicht dit in hun communicatie naar ouders uit te dragen. De werkgeversorganisatie voor primair onderwijs, de PO-raad, heeft dit goed op orde.

Een derde van alle middelbare scholen die tweetalig onderwijs aanbiedt, geeft aan dat een leerling wordt uitgesloten van deelname wanneer ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Dit is in lijn met de VO-raad die vindt dat scholen de vrijwillige ouderbijdragen mogen verplichten voor onderwijsprogramma’s. Minister Slob vindt dit onacceptabel en gaat daarom regelen dat leerlingen nooit mogen worden uitgesloten van onderwijs vanwege het niet betalen van een bijdrage.