zondag, 17. maart 2019 - 14:31 Update: 17-03-2019 14:37

FNV: Nederland schaart zich achter pensioeneisen

nederland, pensioeneisen, fnv
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Meer dan driekwart van de Nederlanders steunt de FNV-eis om de AOW-leeftijd te bevriezen.

De steun is het grootst bij werkenden in loondienst, met name met lage inkomens en tussen 46 en 65 jaar.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat afgelopen weken is gehouden. Opvallend is de grote actiebereidheid: 85 procent van de Nederlanders wil in mindere of meerdere mate in actie komen voor een goed pensioen. Drie van de tien werkenden zijn zelfs bereid hiervoor het werk neer leggen.

Veel zorg over pensioen

Belangrijkste voedingsbodem zijn de zorgen over het pensioen: 84 procent van alle Nederlanders maakt zich zorgen over de mogelijkheid om gezond te kunnen blijven werken tot het pensioen, een derde maakt zich heel erg veel zorgen. Vooral mensen met lage inkomens maken zich ernstig zorgen of ze straks wel genoeg pensioen hebben om van rond te komen.

Dat mensen met zwaar werk eerder moeten kunnen stoppen met werken kan op instemming rekenen: 78 procent van de bevolking steunt de eis om de boete op eerder stoppen te schrappen.

Jongeren willen pensioen voor iedereen

Ander opvallend punt is dat de vakbondseis: ‘pensioen voor iedereen’ (dus ook voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract) met name aanslaat bij hoogopgeleiden, zelfstandigen en mensen jonger dan 35 jaar.

Grote actiebereidheid is er ook onder gepensioneerden. Acht op de tien Nederlanders steunt de inzet om de pensioenen te laten meestijgen met de lonen (indexatie). Twee op de drie gepensioneerden zijn bereid hiervoor in enigerlei vorm in actie te komen.

De keuze om nu niet verder te onderhandelen over een pensioenakkoord maar actie te voeren, kan  op instemming rekenen van een meerderheid bij FNV-leden (69 procent) maar ook bij de rest van Nederland (59 procent).

18 maart landelijke actiedag

De FNV voert al geruime tijd actie voor een goed pensioen voor iedereen. Op maandag 18 maart organiseren vakbonden FNV, CNV en VCP samen een landelijke actiedag met onder meer stakingen in het openbaar vervoer, de havens, metaal, bouw en schoonmaak en actiebijeenkomsten op 9 plaatsen in het land.

Categorie:
Provincie: