zaterdag, 23. maart 2019 - 11:32 Update: 23-03-2019 11:58

Amsterdam stelt voorwaarden aan demonstraties

Amsterdam stelt voorwaarden aan demonstraties
Foto: Archief foto
Amsterdam

Iedereen mag binnen de kaders van de wet demonstreren in Amsterdam. Zo werd in 2018 meer dan 1.000 keer gebruik gemaakt van het recht op betoging, door verschillende personen en groepen. Ook dit weekend wordt in de stad een aantal demonstraties gehouden. De driehoek (burgemeester, officier van justitie en politiechef) houdt er rekening mee dat de demonstratie van Het comité 21 maart tot tegengeluiden kan leiden.

Om het recht op betoging te faciliteren en eventuele wanordelijkheden te voorkomen, stelt de driehoek voorwaarden. Zo kan de driehoek adequaat optreden met als doel het vreedzaam demonstreren – voor alle partijen – zo goed mogelijk te beschermen. De voorwaarden zijn in het verleden al vaker opgelegd.

Het is een demonstrant niet toegestaan iets bij zich te hebben of te dragen waarvan aannemelijk is dat dit is meegebracht om de orde te verstoren dan wel schade aan zaken of letsel aan personen toe te brengen. Dit geldt ook voor middelen die tijdens een ongewenste confrontatie met derden of de politie kunnen worden ingezet, zoals verstevigde spandoeken, stokken of beschermende kleding.

De driehoek duldt geen fysieke confrontatie en neemt maatregelen om die te voorkomen. De driehoek wijst alle demonstrerende partijen erop dat het strafbaar is een demonstratie te verstoren of door (dreiging met) geweld te verhinderen. Ook het op enige wijze discrimineren, beledigen of bedreigen van één of meerdere personen is strafbaar. Dit geldt uiteraard ook voor het oproepen tot geweld of vernieling. Op gezag van de officier van justitie zal tegen strafbare feiten direct en zichtbaar worden opgetreden. Zodat degene die beschermd moet worden, voelt dat hij wordt beschermd, en zodat degene die rechten schendt, weet dat hij over een grens gaat.

Categorie:
Provincie: