dinsdag, 26. maart 2019 - 14:45

VEH pleit voor wijziging asbestdakenverbod

VEH pleit voor wijziging asbestdakenverbod
Foto: Archief EHF
Amersfoort

Het dreigende verbod op asbestdaken is voor vele duizenden huiseigenaren onuitvoerbaar. Vereniging Eigen Huis vindt dat het wetsvoorstel alleen mag worden aangenomen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Vereniging Eigen Huis wil dat de overheid met een serieus plan van aanpak komt dat mensen actief met raad en daad ondersteunt bij de sanering en helpt met een betaalbare financiering. Voor de vereniging moet dit plan van aanpak de volgende elementen bevat:

-Er moeten gemeentelijke steunpunten komen die huiseigenaren actief gaan helpen met raad en daad.

-Er moet serieuze en bestendige financiële ondersteuning komen waarmee huiseigenaren op verantwoorde wijze kunnen voldoen aan deze maatschappelijke opgave.

-Gemeenten moeten eerst een risico-inventarisatie maken en per woning in kaart brengen welke daken verweerd zijn en waar nog niets aan de hand is. De Vereniging Eigen Huis pleit daarbij voor het stoplichtmodel: rood betekent vervangen op korte termijn, oranje kan na behandeling (coating) een tijdelijke ontheffing krijgen en groen betekent dat een dak nog jaren veilig meekan en op een later, natuurlijk moment kan worden vervangen. 

-Asbestsanering moet waar mogelijk worden gecombineerd met verduurzaming. Bijvoorbeeld door een combinatie voor dakisolatie en zonnepanelen.

-De overheid heeft in het verleden jarenlang het gebruik van asbesthoudende materialen gestimuleerd en toegestaan. Dat is een reden om bij de gedwongen verwijdering geen btw te heffen.  

-Er moet onderzoek komen of bij de sanering van asbestdaken altijd dure mannen in witte pakken nodig zijn – zoals de branche ons wil doen geloven – of dat de veiligheid en gezondheid in bij sanering met een laag risico voldoende kan worden gewaarborgd door opgeleide en gecertificeerde dakdekkers en aannemers.

Over asbestsanering

Vandaag spreken betrokkenen en deskundigen tijdens een hoorzitting in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel dat asbesthoudende daken per 1 januari 2025 verbiedt. Het asbestdakenverbod wordt door de politiek aan huiseigenaren opgelegd zonder rekening te houden met de consequenties. Huiseigenaren krijgen geen hulp, kunnen de sanering en vervanging va het dak niet betalen en worden aan hun lot overgelaten. De meest gehoorde problemen gaan over het gebrek aan kennis en organisatie bij overheid en gemeenten en het gebrek aan adequate financiering. De sanering van een asbest dak kost al snel € 20.000 en kan in veel gevallen veel hoger uitpakken. Een veel gehoorde klacht is dat offertes de afgelopen jaren snel duurder zijn geworden.

Categorie:
Provincie: