donderdag, 4. april 2019 - 16:38

Extra materieel bij zoektocht naar Marjo Winkens

Extra materieel bij zoektocht naar Marjo Winkens
Foto: Politie
Beesel

Bij de zoekactie in het kader van het onderzoek naar de verdwijning van Marjo Winkens in Beesel, zal vrijdag extra materieel ingezet worden.

Afgelopen dagen heeft de zoekactie zich gericht op een bosperceel, gelegen achter een aantal woningen aan de Kerstenbergweg in Beesel. Daartoe zijn onder andere twee graafmachines ingezet. De verwachting is dat deze werkzaamheden in de loop van donderdag zijn afgerond.

Samenstelling

Vanaf vrijdagochtend zal de zoekactie zich vooral richten op een tuinperceel, vroeger deel uitmakend van het bos. Daarvoor is ander materieel nodig. Dit heeft te maken met de samenstelling van de grond en de begroeiing op het perceel. Dit betekent dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vrijdagochtend dit materieel met een grote vrachtauto naar Beesel zal brengen. Ook bij de zoekactie op dit perceel  zullen onder andere de archeologen van het NFI weer aan het werk zijn.

Sporen

Tot nu toe zijn er nog geen sporen aangetroffen die duiden op een plek waar mogelijk het stoffelijk overschot van Marjo Winkens begraven is.

Afronding

De verwachting is nog steeds dat – mocht er niets aangetroffen worden - de zoekactie in de loop van vrijdag afgerond gaat worden. Dat betekent dat in de loop van vrijdagavond/zaterdag al het materieel dat in Beesel noodzakelijk was voor de zoekactie weer opgehaald en weg gebracht wordt. Ook wordt de bewaking ter plaatse dan opgeheven.

Herstel

Als de zoekactie is afgerond, zullen zowel het bos- als tuinperceel zoveel mogelijk in originele staat terug gebracht worden. Daarover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de eigenaren van de betreffende percelen.

Categorie:
Provincie: