woensdag, 17. april 2019 - 17:50 Update: 17-04-2019 17:50

Gemeente Kerkrade moet beveiligingsbeelden van website halen

Foto van wetboek strafrecht rechtbank | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Maastricht/Kerkrade

De gemeente Kerkrade heeft beveiligingsbeelden online gezet waarop een journalist van De Limburger te zien is. De civiele rechter van de rechtbank Limburg heeft woensdag in kort geding bepaald dat de gemeente deze beelden van internet moet halen. Ook moet er een rectificatie worden gepubliceerd. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een dwangsom van 5000 euro per dag betalen.

Burgemeesterbenoeming

Een journalist heeft in de gangen van het raadshuis van de gemeente Kerkrade vertrouwelijke informatie uit een besloten vergadering met betrekking tot de burgermeesterbenoeming gehoord. Hierover heeft hij een dag later in de krant een artikel gepubliceerd. Dit heeft tot commotie geleid. De gemeente heeft aangifte van afluisteren dan wel lekken van vertrouwelijke informatie gedaan. 

Niets strafbaars

Het Openbaar Ministerie heeft vervolgens geconcludeerd dat de journalist niets strafbaars heeft gedaan en zag dus geen aanleiding tot strafrechtelijke vervolging. De gemeente heeft daarop beveiligingscamerabeelden waarop de journalist in de gang(en) van het raadhuis is te zien (zijn gezicht is onherkenbaar gemaakt) op haar website geplaatst. De journalist vindt dat de gemeente Kerkrade onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door de camerabeelden openbaar op haar website te plaatsten, ook al is zijn gezicht onherkenbaar gemaakt. Hij vordert in kort geding het offline halen van de beelden en het plaatsen van een rectificatie.

Oordeel van de voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door de camerabeelden openbaar te maken. Het openbaar maken van de beveiligingsbeelden is in strijd met recht op eerbieding van het privéleven. De gemeente heeft wel rechtvaardigingsgronden aangevoerd, maar die zijn niet aannemelijk gemaakt. 

Naar de rechter

Bovendien moet de gemeente als openbaar rechtspersoon én een overheidsinstantie zich van haar positie bewust zijn en moet zij weten dat een burger bescherming verdient, met name tegen overheidsoptreden als het onderhavige. Als zij vindt dat een burger jegens haar onrechtmatig handelt, kan de gemeente naar de rechter kan stappen en bijvoorbeeld schadevergoeding vorderen. Door de publicatie van de camerabeelden heeft de gemeente eigenrichting gepleegd. Een burger mag dat niet en de overheid ook niet.

Categorie:
Provincie: