vrijdag, 19. april 2019 - 10:38 Update: 19-04-2019 10:45

Vliegverkeer bestemd voor Lelystad mag hoger vliegen

Vliegverkeer bestemd voor Lelystad mag hoger vliegen
Foto: Archief EHF
Lelystad

Het vliegverkeer van en naar Lelystad hoeft volgens de nieuwe eisen niet meer onder het vliegverkeer richting Schiphol door te vliegen.

In de nieuwe berekende versie zouden vliegtuigen ook gebruikt kunnen maken van luchtruim dat primair is ingericht voor de afhandeling van militair verkeer.  Daarnaast mag er geen interferentie met Schiphol-verkeer zijn. De luchtverkeersleidingsorganisaties hebben zich nadrukkelijk achter de maatregelen geschaard, aldus het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregelen bieden meer ruimte voor het vliegverkeer van Lelystad en zorgen ervoor dat het Lelystad-verkeer op een vergelijkbare manier wordt afgehandeld als het verkeer van andere Nederlandse luchthavens. Dit betekent dat een vliegtuig op de aansluitroutes van Lelystad Airport net als elders in Nederland ongehinderd kan klimmen; alleen bij uitzondering, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, specifiek baangebruik op Schiphol of bij daadwerkelijk gebruik van militair luchtruim is dit op de Lelystad-routes niet altijd mogelijk.

De verbeteringen zullen uiterlijk in de winter van 2021/2022 zijn doorgevoerd. Zij vormen in de aanloop naar de luchtruimherziening een mooi resultaat van de civiel-militaire samenwerking die we zijn aangegaan voor een effciënter gebruik van het luchtruim. 

 

Categorie:
Provincie: