dinsdag, 30. april 2019 - 10:36 Update: 30-04-2019 10:37

Horecapand Zeist blijft dicht na vondst explosief

Zeist

Café Nieuw Zeist aan de Egelinglaan 8a blijft dicht. Op dinsdag 2 april werd op het terras een explosief aangetroffen. Dat was voor burgemeester Koos Janssen aanleiding het café voor vier weken te sluiten op grond van de Algemeen plaatselijke verordening en de Gemeentewet. De sluiting is nu verlengd voor in ieder geval een nieuwe periode van vier weken en tot en met dinsdag 28 mei 2019 van kracht.

Het  besluit van 2 april werd  genomen omdat het explosief een ernstige bedreiging vormde voor de openbare orde en de  veiligheid van omwonenden en passanten. Het explosief werd later op de dag door de Explosieven Opsporingsdienst (EOD) onschadelijk gemaakt. De (tijdelijke) sluiting is een bestuursrechtelijke ‘ordemaatregel’ om de veiligheid voor omwonenden en passanten te waarborgen.   

De reden voor het nu genomen besluit tot langere sluiting is dat de politie zich nog altijd ernstige zorgen maakt over de veiligheidsrisico's voor de directe omgeving van het café.

Na de periode van vier extra weken zal de burgemeester opnieuw beoordelen of het café weer open mag.

Categorie:
Provincie: