woensdag, 29. mei 2019 - 14:32 Update: 29-05-2019 18:55

TBS van Julien C. met twee jaar verlengd

detentie-camera-hek
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Breda

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft woensdag de terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging van een 35-jarige man, die in 2006 is veroordeeld voor de doodslag op Jesse Dingemans, verlengd met de maximale duur van twee jaar. Dit meldt de rechtbank woensdag.

Adviesrapport

'Uit het adviesrapport van de kliniek en de behandeling op de zitting van 16 mei 2019 is gebleken dat het voor de behandeling van Julien C. nodig is dat de TBS wordt verlengd. Het gevaar op herhaling bij beëindiging van de TBS -maatregel wordt nu nog door de kliniek ingeschat op matig tot hoog. De rechtbank verlengt daarom de TBS met de maximale duur van twee jaar', aldus de rechtbank.

Zorgvuldigheid

De rechtbank realiseert zich dat het feit waarvoor Julien C. is veroordeeld de maatschappij ernstig heeft geschokt. De zaak kreeg veel publiciteit in de media. Ook het verloop van de TBS-maatregel wordt op de voet gevolgd door nabestaanden en belangstellenden. 

Begeleid en onbegeleid verlof

Dat Julien C. in het kader van zijn behandeling momenteel op begeleid en onbegeleid verlof mag, houdt de gemoederen bezig. De rechtbank heeft oog voor het feit dat TBS onder een vergrootglas ligt. Zij is zich ervan bewust dat in het belang van alle betrokken partijen met dit soort zaken zorgvuldig en behoedzaam moet worden omgegaan.

TBS-maatregel

De taak van de rechtbank is het toetsen of verlenging van de TBS-maatregel noodzakelijk is. De invulling en het inhoudelijke verloop van de TBS-maatregel worden bepaald door de kliniek. Dit geldt ook voor het (on)begeleid verlof, dat pas na toestemming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt toegekend en plaatsvindt. 

Categorie:
Provincie: