dinsdag, 4. juni 2019 - 8:23

FNV: Acties krijgen vorm na landelijk actieberaad ziekenhuizen

Foto van ziekenhuispersoneel
Amsterdam

Het groot landelijk vakbondenactiecomité van ziekenhuismedewerkers kwam maandag bijeen, nadat eerder die dag het cao-overleg tussen vakbonden in de zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) klapte. Na maandenlange onderhandelingen deden de ziekenhuiswerkgevers een onacceptabel eindbod. Tijdens het actieoverleg dat enkele uren daarna plaatsvond, werden vandaag tot de eerste acties besloten. In de verschillende ziekenhuizen worden acties gevoerd, van handtekeningenacties en poortacties, tot het draaien van zondagsdiensten zoals operatiekamers, röntgenafdelingen, kort-verblijfafdelingen ed. Ook stiptheidsacties, het strikt volgen van werk- en dienstroosters, worden voorbereid.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Voor de ziekenhuiswerknemers is het menens. Zij willen hun werkgever duidelijk maken dat ze een goede cao verdienen en zullen daarom nog vóór de zomer starten met het voeren van acties. Voornamelijk patiëntvriendelijke acties, maar er komen ook acties waar de patiënt wél wat van gaan merken. De eerste actie zal nog eind deze maand plaats gaan vinden.’

Herman Lange, actief lid van FNV en werkzaam bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen: ‘Wij gaan voorbereidingen treffen om zondagsdiensten te gaan draaien op diverse afdelingen. Onder andere in mijn ziekenhuis. Dat betekent dat medewerkers op die afdelingen alleen spoedeisende zaken oppakken. Voor de rest zal het personeel hun diensten ergens anders aanbieden en ondersteunen op de patiëntenzorg. Meer handen aan het bed.’

Ook het draaien van stiptheidsacties staat in de planning als de NVZ niet een beter cao-bod komt. Dit betekent dat medewerkers hun werkzaamheden conform hun arbeidsovereenkomst verrichten en ze alle koffie-, lunch- en theepauzes nemen, zoals vermeld in hun rooster. Ziekenhuismedewerkers nemen zelden pauze, omdat hun werkdruk hoog is door budgetten en tekorten aan personeel. Overwerk zal dan ook niet meer worden verricht en het dienstenrooster mag tot 28 kalenderdagen voor aanvang niet meer worden gewijzigd. Tijdens zowel de zondagsdiensten als de stiptheidsacties, staat de patiëntveiligheid in alle gevallen voorop.

FNV Zorg & Welzijn wil een goede cao die waardering uitspreekt met onder andere een salarisverhoging van 5% in 2019. Tevens wil de vakbond dat medewerkers een extra toeslag op hun loon ontvangen wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook wil de vakbond goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Er vallen ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers onder de cao ziekenhuizen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):