woensdag, 5. juni 2019 - 11:28 Update: 05-06-2019 14:55

Zo ziet het voorlopig pensioenakkoord eruit, minister Koolmees is zeer tevreden over het akkoord

voorlopig pensioenakkoord
Hilversum

Bij het pensioenakkoord gaat het vooral om het 'pensioencontract'. Het voorlopig akkoord beslaat naar verluidt uit zo'n 21 pagina's.

De komende weken en maanden moet er nog heel veel worden uitgewerkt en in wet- en regelgeving worden gegoten en door pensioenfondsen worden overgenomen.  Dit meldt onder meer de NOS woensdag.

AOW-leeftijd bevroren

Het pensieoenakkoord komt er in het kort op neer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren. Hierdoor ontstaat er een langzamere stijging van de pensioenleeftijd en verder zullen er flexibeler pensioenen komen. De dreigende verlaging van miljoenen pensioenen is van de baan. 

Tot 2023 wordt de pensioenleetijd waarop je AOW-krijgt bevroren op de huidige 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de leeftijd in twee jaar naar 67 jaar in 2024. Nu is het nog zo dat de AOW al in 2021 op 67 jaar zit en in 2022 op 67 jaar en 3 maanden.. En vanaf 2024 zal de AOW-leeftijd voor elk jaar hogere leeftijdsverwachting met 8 maanden worden verhoogd. Nu is dat met 1 jaar. 

De levensverwachting van mensen na hun pensioen ligt nu op 19,88 jaar. Als je 65 jaar bent, leef je dus nog gemiddeld bijna 20 jaar. Voor 2024 is dat opgeschroefd naar 20,63 jaar en voor 2030 ligt het op 21,30 jaar.

Geen verplicht pensioen voor ZZP'ers 

Er komt geen verplicht pensioen voor zzp'ers, maar wel een fiscale regeling om het aantrekkelijker te maken om pensioen op te bouwen. 

Vroeg pensioen

De pensioendiscussie over de mensen met zware beroepen, dat zijn mensen die vanwege de fysieke of psychische belasting hun werk niet langer willen of kunnen doen, blijft bestaan. Er is geen lijst van zware beroepen en die lijst komt er ook niet. Ouderen kunnen wel drie jaar voor de pensionering, dus drie voor de AOW-leeftijd, stoppen en een door hun werkgevers betaald bedrag krijgen. Tot 1100 euro is dat boetevrij, daarboven moet nog wel een boete betaald worden. 

Flexibeler pensioen

De pensioenuitkering wordt flexibeler, dat wil zeggen afhankelijk van goede en slechte beleggingstijden. Hierdoor hoeven de fondsen geen buffers meer aan te houden. 

Iedereen spaart met een eigen pensioenpotje voor een pensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon. Jongeren (tot 40 jaar) gaan niet langer meebetalen aan de pensioenen van ouderen (40-plussers).

Mensen die al een tijd pensioen opbouwen maar nog jaren te gaan hebben, zitten eigenlijk het meest knijp. Bij hen moet er in veel gevallen geld bij. Niet duidelijk is of dat de staat die miljarden bijpast of dat het opgebracht wordt met hogere pensioenpremies. Het zou gaan om circa 2 miljard euro per jaar.

Vakbonden

De FNV en het CNV gaan het pensioenakkoord voorleggen aan de leden. Op 12 juni kunnen de vakbondsleden hun stem uitbrengen en op 15 juni volgt de uitslag.

Reactie minister Koolmees op het voorlopig akkoord

'Ik ben blij dat, na al die kopjes koffie, onderhandelingen en terechte zorgen van veel mensen, de vakbonden, de werkgeversorganisaties en de politiek nu samen een antwoord geven op de uitdagingen voor de toekomst. De polder levert en dat is goed voor Nederland. Voor jong en oud. Goed voor jong, omdat de pensioenopbouw eerlijker wordt en de AOW-leeftijd ook op lange termijn minder hard stijgt. En goed voor oud, omdat hun pensioen sneller verhoogd kan worden en omdat zij eerder kunnen stoppen als het niet meer gaat.'

 

 

Categorie:
Provincie: