woensdag, 12. juni 2019 - 14:30 Update: 12-06-2019 14:35

UWV gaat dossiers ‘Groningen’ opnieuw bekijken

uwv, dossiers, 'groningen', opnieuw, bekijken
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

UWV gaat de dossiers van een specifieke groep klanten met een IVA-uitkering (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt) opnieuw bekijken en de klanten waar nodig oproepen voor een herbeoordeling.

Het gaat om ongeveer 2000 mensen die onlangs door het Ondersteuningsteam Noord (OTN) in Groningen zijn beoordeeld tijdens een inhaalactie. Daarbij werd een werkwijze toegepast die niet voldeed aan professionele en juridische kaders. Om elke twijfel aan de rechtmatigheid van toekenningen uit te sluiten, heeft UWV besloten alle dossiers opnieuw tegen het licht te houden.

‘Voor de klanten brengt dit onzekerheid met zich mee. Dat is uitermate vervelend en betreuren we’, aldus UWV-bestuurder Guus van Weelden. ‘We hebben alle betrokken klanten inmiddels een brief gestuurd om ze in te lichten en onze verontschuldigingen aan te bieden.’

Inhaalactie voor specifieke groep met WIA-uitkering

Op het UWV-kantoor in Groningen werd een inhaalactie uitgevoerd. Het ging daarbij om dossiers van ongeveer 3000 mensen aan wie in de periode 2006 - 2010 op medische gronden een zogenoemde 80-100% WIA-uitkering is toegekend en die daarna abusievelijk buiten beeld zijn geraakt. De centrale vraag was of de betrokkenen inmiddels duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn en daardoor recht hebben op een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. In een groot aantal gevallen werd een IVA-uitkering toegekend. Uit onderzoek van de eigen accountantsdienst is onlangs echter gebleken dat hierbij een vorm van taakdelegatie is toegepast die niet conform de professionele en juridische kaders is.

Steekproef: deel beslissingen niet plausibel

Hoewel uit een eerste onderzoek het beeld naar voren kwam dat de uitkomsten grotendeels juist waren, blijkt uit een uitgebreidere, representatieve steekproef dat voor een deel van de dossiers niet kan worden gesteld dat de beslissingen om een IVA-uitkering toe te kennen plausibel zijn. UWV vindt het cruciaal dat het toekennen van uitkeringen op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt en heeft daarom besloten alle dossiers opnieuw te beoordelen.

Klanten per brief ingelicht over nieuwe beoordeling

De klanten om wie het gaat zijn inmiddels per brief ingelicht dat hun dossiers opnieuw bekeken worden en dat ze mogelijk worden opgeroepen voor een herbeoordeling. Ze worden beoordeeld in het district waar ze wonen. UWV begint zo snel mogelijk met het bekijken van deze dossiers en waar nodig met herbeoordelen. Doel is dat iedere klant voor 15 september 2019 duidelijkheid heeft over het besluit over zijn of haar IVA-uitkering.

Categorie:
Provincie: