vrijdag, 2. augustus 2019 - 17:20 Update: 02-08-2019 21:32

Bedrijf betaalt 175.000 euro voor omvallen kraan Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Kraanbedrijf Peinemann betaalt 175.000 euro in verband met het kraanongeluk van 3 augustus 2015 in Alphen aan den Rijn. 'Het bedrijf heeft daartoe het transactievoorstel van het Openbaar Ministerie (OM) aanvaard', zo laat het OM vrijdagmiddag weten.

Verantwoordelijk

Het kraanbedrijf was destijds verantwoordelijk voor de feitelijke aansturing van de werkzaamheden bij de Koningin Julianabrug en heeft daarbij de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, zo vindt het OM. Er is geen sprake van verdenking van natuurlijke personen.

Pontons

Op 3 augustus 2015 vond in Alphen aan den Rijn een arbeidsongeval plaats. Tijdens werkzaamheden aan de Koningin Julianabrug vielen twee hijskranen, die op pontons in de Oude Rijn stonden, om. Zij waren op dat moment bezig een nieuw brugdeel te hijsen. Bij hun val kwamen de kranen terecht op woningen en bedrijven langs de Oude Rijn met een grote ravage als gevolg. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, wel kwam de hond van een van de winkeliers te overlijden. Na een grondig onderzoek door de Inspectie SZW heeft het OM onder meer vastgesteld dat het ongeluk is veroorzaakt door de uitgevoerde hijswerkzaamheden en dat de feitelijke aansturing van deze werkzaamheden in handen lag van kraanbedrijf Peinemann.

Maximale scheefstand

Het kraanbedrijf heeft gewerkt zonder (gedetailleerde) stabiliteitsberekeningen en zonder ballastplannen en heeft ook tegen de fabrieksinstructies van beide mobiele kranen in gewerkt. Zo werd met een van de kranen gewerkt met een maximale scheefstand van twee graden in plaats van de voorgeschreven maximale afwijking van 0,3 graden. Het kraanbedrijf had de risico’s van een tandemhijs met twee kranen vanaf twee afzonderlijke pontons niet geïnventariseerd en evenmin was er rekening gehouden met eventuele windbelasting van de hijslast.

Direct verantwoordelijkheid genomen

Tegelijkertijd heeft kraanbedrijf Peinemann vanaf het begin verantwoordelijkheid genomen. Het heeft bijgedragen aan een steunfonds voor de getroffenen en meegewerkt aan alle onderzoeken. Het heeft ook zelf een intern onderzoek laten instellen en op basis daarvan structurele maatregelen getroffen die herhaling moeten voorkomen.

2x per jaar audit

Zo ondergaat Peinemann twee keer per jaar een onafhankelijke audit en is het risico- en kwaliteitsbeleid aangescherpt. Ook heeft het bedrijf zijn deskundigheid vergroot en zijn werkwijze hierop aangepast, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in zijn rapport over het ongeluk had aanbevolen. Verder heeft het bedrijf zich branchebreed ingezet voor de preventie van soortgelijke incidenten.

Schadeloosstelling 

Voor het OM is ook belangrijk hoe het bedrijf is omgegaan met de gedupeerden van het ongeval. De verzekeraars van betrokken partijen hebben overeenkomsten gesloten waarbij de hoogte van de schade is vastgesteld en betaald. Daarnaast heeft Peinemann in enkele gevallen nog andere kostenposten vergoed aan gedupeerden. Voor de afwikkeling van het strafrechtelijke onderzoek was het van belang na te gaan hoe dit in de verschillende gevallen was afgehandeld. Dat heeft geruime tijd geduurd.

Transactie 

Dit alles afwegende meent het OM dat de betaling van een geldbedrag in de vorm van een transactie afdoende is en dat de zaak niet voor de rechter gebracht hoeft te worden. Het OM ziet betaling van 175.000 euro als een passende afdoening van de feiten. Als het bedrijf zou zijn gedagvaard, zou het OM op de rechtszitting eenzelfde eis hebben uitgesproken.

Categorie:
Provincie: