dinsdag, 27. augustus 2019 - 14:46 Update: 28-08-2019 14:19

Onderzoek mogelijk behoud Sterrebos nodig voor uitbreiding VDL Nedcar

nedcar-luchtfoto
Foto: Screenshot Google Streetview
Born

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de uitbreiding van VDL Nedcar te onderzoeken hoe negatieve effecten op natuur en landschap kunnen worden voorkomen. Nabij het terrein liggen namelijk waardevolle gebieden, zoals het Sterrebos, Kasteel Wolfrath en de Geleenbeek. Dit meldt de m.e.r. dinsdag.

Het plan

VDL Nedcar heeft plannen om haar fabriek voor de productie van auto’s uit te breiden. Zij willen een tweede productielijn bouwen om de flexibiliteit en de productiecapaciteit te verhogen. Op deze manier wil VDL Nedcar meer verschillende modellen bouwen voor verschillende opdrachtgevers. Om de uitbreiding van de fabriek mogelijk te maken, moet ook de bereikbaarheid worden verbeterd. De provincie wil hiervoor de infrastructuur rond de locatie aanpassen. Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over de uitbreiding worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies

VDL Nedcar heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de huidige fabriekslocatie uit te breiden. Zij heeft nu plannen om aan de noordkant van de huidige fabriek de uitbreiding te realiseren. Hier liggen echter voor natuur en landschap waardevolle gebieden, zoals het Sterrebos en Kasteel Wolfrath. Voor de Geleenbeek geldt dat aanleg van een oostelijke randweg gevolgen kan hebben. De Commissie adviseert de provincie te onderzoeken hoe de natuur en landschapswaarden zoveel mogelijk behouden kunnen blijven bij de uitbreiding van de fabriek en de aanpassing van de infrastructuur.

Categorie:
Provincie: