donderdag, 12. september 2019 - 19:54 Update: 12-09-2019 19:57

NVWA schiet tekort bij controle op slachthuizen

NVWA schiet tekort bij controle op slachthuizen
Foto: NVWA
Den Haag

Het onderzoek naar de misstanden in de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland dat Minister Carola Schouten (LNV) heeft ingesteld, geeft een indringend beeld en laat de ernst van de problematiek zien. Dat schrijft minister Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten noemt de bevindingen in het rapport ernstig. “Dit rapport maakt in heldere bewoordingen duidelijk waar het aan schort. Het toezicht op alle schakels van de productieketen van dieren die uiteindelijk bij deze categorie slachthuizen worden aangevoerd en het toezicht op de export van deze dieren moet en kan beter.”

NVWA schiet tekort

Uit rapport van onderzoeksbureau 2Solve blijkt dat het de NVWA onvoldoende lukt om bij de kleine en middelgrote noordelijke slachthuizen op dezelfde manier op slachtwaardigheid en transportwaardigheid te beoordelen en indien nodig handhavend op te treden waarbij ook de capaciteit een punt van aandacht is. Ook concluderen de onderzoekers dat toezichthoudend dierenartsen zeer verschillend omgaan met de normen die van toepassing zijn op transportwaardigheid en slachtwaardigheid. Er zijn niet alleen interpretatieverschillen over de normen die van toepassing zijn, maar ook forse verschillen in de bereidheid die normen te handhaven.

Het onderzoek laat verder zien dat de wijze waarop de NVWA op verschillende niveaus omgaat met meldingen en signalen over misstanden in de sector. Meldingen worden niet goed opgepakt door de NVWA.

Maatregelen

Er worden extra maatregelen genomen die er voor moeten zorgen dat er een eenduidige handhavingscultuur komt. Voor medewerkers die zich stelselmatig onttrekken aan hun verantwoordelijkheid voor deze publieke taak is in de NVWA geen ruimte, zo laat de minister de Tweede Kamer weten. Tegen hen zullen rechtspositionele maatregelen worden getroffen. Dit is noodzakelijk om de geschetste misstanden op te lossen. Alleen rechtspositioneel optreden is echter niet voldoende. 

Categorie:
Provincie: