dinsdag, 24. september 2019 - 17:50

Politie intensiveert beveiligingsmaatregelen

Agent met kogelwerend vest
Foto: MV
Den Haag

De moord op advocaat Derk Wiersum leidt tot aanscherping en intensivering van beveiligingsmaatregelen rond tientallen personen en locaties in het hele land. Deze maatregelen vergen politiecapaciteit van onder meer politiemensen in de basisteams. De operationele sterkte komt daardoor volgens de politie extra onder druk te staan.

De extra maatregelen komen voort uit een opdracht van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om samen met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie in kaart te brengen waar beveiliging en bewaking van personen en locaties moet worden ingesteld, uitgebreid of aangescherpt. De maatregelen die hieruit voortvloeien, moeten deels door de politie worden uitgevoerd.

Forse opgave

Omdat het gaat om een forse opgave die alle eenheden treft, is een Team Grootschalig Beveiligen en Bewaken opgericht. Het team heeft, onder aansturing van de NCTV, landelijke regie en bepaalt onder meer wie (extra) beveiliging nodig heeft en welke maatregelen nodig zijn. Over de inhoud van maatregelen en de benodigde capaciteit doet het korps vanuit het oogpunt van veiligheid van de betrokken personen én agenten geen mededelingen.

Roosters

De extra inzet van agenten zal in de hele organisatie worden gevoeld. ‘De maatregelen leggen extra druk op de roosters en daarmee op de operatie. Daar waar gaten in de roosters vallen, moeten anderen die immers opvullen’, zegt korpschef Erik Akerboom. ‘Ik realiseer me dat we – niet voor het eerst – een groot beroep doen op collega’s. Maar het is wel een klemmend beroep: de rechtsstaat staat onder druk. We zetten alles op alles om betrokkenen bescherming te bieden en te zorgen dat de rechtsgang kan worden vervolgd.’

Keuzes

Voorzitter Rob den Besten van de Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft begrip voor de maatregelen. ‘We vragen een extra inspanning van collega’s, die toch al onder druk staan door de krappe bezetting en de aard van hun werk. Maar als politie staan we pal voor de waarden van de rechtsstaat. We kunnen niet anders. Wel roep ik het gezag op om met ons in overleg te treden over de keuzes die we als gevolg van deze maatregelen moeten maken. Want dat is wel een vraag die bij mij leeft: wat gaan we nu als politie niet meer doen?’

Categorie:
Provincie: