vrijdag, 27. september 2019 - 22:24 Update: 27-09-2019 22:28

Amsterdam onderzoekt 'gouden handdrukken' directeuren

handdruk-gouden
Foto: Pixabay/Capri23auto
Amsterdam

Vrijdag is een onafhankelijk onderzoek gestart naar vertrekregelingen voor directeuren van de gemeente Amsterdam. 'Het college van B en W stelde de onderzoeksopdracht hiervoor op 17 september jl. vast', zo meldt de gemeente Amsterdam vrijdag.

Necker van Naem

'Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, te weten Necker van Naem', zo schrijft wethouder Meliani vandaag in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Vertrekregelingen

Het college heeft eerder aangegeven dat vertrekregelingen waarbij hoge vergoedingen worden uitgekeerd in het algemeen niet goed passen in de maatschappelijke context. Dit moet waar mogelijk voorkomen worden. Op dit moment is er ook geen goed overzicht en beeld van de getroffen vertrekregelingen en de uitvoering van gemaakte afspraken. Om het beleid over vertrekregelingen te kunnen verbeteren heeft het college besloten een extern onderzoek in te stellen.

Transparant

Wethouder Touria Meliani: 'Het is belangrijk dat duidelijk wordt welke vertrekregelingen in het verleden bij de gemeente zijn getroffen en hoe die zijn uitgevoerd. Deze informatie helpt ons om goed en eenduidig beleid te maken voor de toekomst. Ik vind het belangrijk dat we dit op orde hebben en dat we bij het maken van de afspraken en bij het naleven daarvan open en transparant zijn.'

Topfunctionarissen

In dit onderzoek worden alle vertrekregelingen voor topfunctionarissen zoals algemeen directeur, stedelijk directeuren, stadsdeelsecretarissen en directeuren bestuur en organisatie en directeuren van directies meegenomen. In de onderzoeksvraag is ook opgenomen hoe andere gemeenten hiermee omgaan. 

Gemeenschapsgeld

Het college vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld en wil daarom ook het gevolgde beleid van opleidingen meenemen in het onderzoek.
De resultaten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht en met de gemeenteraad gedeeld. De uitkomsten worden gebruiken om het huidige beleid te verbeteren.

Categorie:
Provincie: