zaterdag, 5. oktober 2019 - 9:42

Bivak tijdens Maatschappelijke Diensttijd Defensie

Leerlingen tijdens maatschappelijke stage
Foto: Defensie
Den Haag

Ruim 30 jongeren deden deze week een bivak voor de Maatschappelijke Diensttijd Defensie (MDT). Het ging om een pilot. Defensie is nog niet aangesloten bij het landelijk netwerk van de MDT. Het kabinet wil jongeren tussen de 16 en 27 jaar met de MDT de mogelijkheid geven om iets te leren én een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het initiatief start volgend jaar. Nu vinden proeven plaats.

Tijdens het 3-daagse bivak kwamen de jongeren erachter hoe ze met een team zichzelf, elkaar en de samenleving kunnen versterken. Het bivak bestond daarvoor uit een combinatie van militaire en maatschappelijke onderdelen. De deelnemers verlegden op verschillende manieren fysiek en mentaal grenzen. Er waren sportieve activiteiten en ze deden praktische vaardigheden op. Denk aan Zelf Hulp Kameraden Hulp, de militaire versie van EHBO. Ook was er aandacht voor leiderschap: leren om een inspirerend leider te zijn en het beste te halen uit mensen.

Maatschappelijke activiteiten

Daarnaast waren er maatschappelijke activiteiten. Daarvoor werkt Defensie  samen met TijdvoorActie, een organisatie met een breed netwerk in Nederland. Samen met coaches van TijdvoorActie hielpen de jongeren bij een dak- en thuislozencentrum, een verzorgingstehuis voor demente ouderen en een zorgcentrum voor ouderen met geheugenproblemen en Parkinson. Bij de activiteiten staan 3 uitgangspunten centraal, gebaseerd op Defensies militaire waarden en expertise: kameraadschap, teamwork en leiderschap.

Zinvolle bijdrage

Inzet binnen Defensie doen deelnemers dan ook niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor anderen. De MDT draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en dat maakt de samenleving sterker. Defensie beschermt wat Nederland dierbaar is in een wereld vol onrust. Vanuit die verantwoordelijkheid wil de krijgsmacht een bijdrage leveren. Op een persoonlijke missie bij Defensie leren jongeren dat ze met elkaar een samenleving maken.

Met de pilot laat Defensie zien een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke diensttijd. Ook was de week nuttig om te horen welke onderdelen van het programma jongeren aanspreken en welke niet. Aan de hand hiervan dient Defensie een voorstel in bij het ministerie van Volksgezondheid en Sport voor formele deelname vanaf 2020. Het streven is om op jaarbasis enkele honderden jongeren deel te laten nemen. De MDT krijgt absoluut geen militaire taak. Deelname is vrijwillig.

Categorie:
Provincie: