vrijdag, 11. oktober 2019 - 11:26 Update: 11-10-2019 11:26

Samenscholingsverbod in Terneuzen

Foto van politieuniform - MV
Foto: MV
Terneuzen

Vanaf donderdag 10 oktober 16.00 uur geldt voor de duur van een week een samenscholingsverbod voor de kern van Terneuzen. Dit naar aanleiding van diverse incidenten tussen leerlingen van het Lodewijk College en/of Scalda en/of de Sprong,

Het samenscholingsverbod houdt in dat jongeren tussen de 10 en 26 jaar niet met meerdere mensen bij elkaar mogen staan. Dit is dan strafbaar en bij overtreding worden forse boetes uitgedeeld. De straffen zijn hoger dan normaal, omdat de leerlingen van tevoren gewaarschuwd zijn. De politie zal hierop handhaven. Zij houden de zaken goed in beeld, zowel online als offline. Zij treden op tegen het aanzetten tot opruiing en vechtpartijen. Hier staan serieuze consequenties tegenover. Personen die zich hieraan schuldig maken, lopen het risico te worden aangehouden.

De personen die een mobiele telefoon gebruiken bij het aanzetten tot vechtpartijen of deze gebruiken bij het filmen van vechtpartijen, raken deze kwijt. De telefoon wordt in beslag genomen door de politie en de eigenaar loopt het risico te worden aangehouden. De scholen zullen maatregelen nemen tegen leerlingen waarvan bekend is dat zij deelnemen aan de vechtpartijen en/of opruiing. Dit kan een schorsing inhouden. De personen waarvan bekend is dat zij aanzetten tot vechtpartijen en/of hieraan deelnemen kunnen een huisbezoek van de politie verwachten.

'We realiseren ons dat dit verregaande maatregelen zijn. Maar we vinden dat er snel een einde moet komen aan deze situatie', aldus de gemeente. 'Geweld en agressief gedrag tolereren we niet en verdere escalatie moet voorkomen worden. Leerlingen moeten veilig naar school kunnen en omwonenden moeten gevrijwaard zijn van geweld op straat.'

Categorie:
Provincie: