maandag, 2. december 2019 - 12:18

VEH: Nieuwe tegenvaller door hogere energierekening dreigt

veh, tegenvaller, hogere energierekening
Foto: fbf
Utrecht

Een nieuwe tegenvaller op de energierekening dreigt. Vereniging Eigen Huis maakt zich grote zorgen over de stijging van de netbeheerkosten.

Volgens de netbeheerders stijgen de netbeheerkosten voor elektriciteit in 2022 met maar liefst 20 tot 25 procent. Ook in de jaren daarna kunnen de netbeheerkosten fors verder stijgen, maar nog onduidelijk is hoeveel. De oorzaak ligt in de enorme investeringen in het elektranetwerk en ontmanteling van het gasnetwerk die nog nodig zijn om alle klimaat ambities waar te maken. Dit meldt de vereninging op haar website/

Een huishouden betaalt nu tussen de 180 en 200 euro per jaar voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. Landelijk netbeheerder TenneT won recentelijk een rechtszaak tegen de ACM. Als gevolg hiervan worden de hogere dan geplande kosten van investeringen in het gas- en elektranetwerk doorberekend aan klanten. Hierdoor gaat het capaciteitstarief in 2022 met ongeveer 60 euro omhoog. Onduidelijk is nog of de verhoging in stapjes vanaf 2020 wordt ingevoerd, of in een keer in 2022.

Klimaatambities nopen tot grote investeringen in elektranetten

Duidelijk is al wel dat dit niet de enige verhoging is die consumenten staat te wachten. Om de klimaatdoelen waar te maken zullen regionale netbeheerders zoals Enexis en Liander vele miljarden moeten investeren om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden en te verzwaren en gasnetten te verwijderen. Landelijke netbeheerder Tennet voorziet hiervoor tot 2029 minimaal 12 miljard euro te moeten investeren. Dit bedrag kan mogelijk nog verder stijgen. Deze investeringen worden doorberekend in de energierekening die aangesloten huishoudens en bedrijven betalen.

Onbetaalbare energierekening dreigt

De aankomende stijging van de netbeheerskosten is tot nu toe onvoldoende in beeld bij politiek Den Haag. Die hogere kosten komen bovenop de verhoging van de energiebelastingen op gas in de komende jaren. Vereniging Eigen Huis maakt zich grote zorgen over de consequenties en wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de daadwerkelijke stijging van de netbeheerkosten en de consequenties voor de betaalbaarheid van de energierekening.

Lasten-neutrale verduurzaming

Door de jaarlijks verder oplopende kosten staat de lasten-neutrale verduurzaming, zoals genoemd in het Klimaatakkoord, nu al onder zware druk. Belangrijk uitgangspunt van de verduurzamingsoperatie is immers dat hogere kosten worden gecompenseerd door lagere lasten.

 

Categorie:
Provincie: