maandag, 2. december 2019 - 15:14 Update: 02-12-2019 15:46

Rechtszaak Holleeder blijft bij gerechtshof Amsterdam

Foto van rechtbank microfoon | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De behandeling van het hoger beroep van de zaak tegen Willem Holleeder wordt niet verwezen naar een ander gerechtshof, zo heeft het gerechtshof Amsterdam maandag beslist.

Verzoek verdediging

De verdediging heeft verzocht de zaak tegen Willem Holleeder door een ander hof te laten berechten, omdat het hof Amsterdam eerder in de Passage-zaken heeft geoordeeld dat Holleeder de moord op Kees Houtman heeft uitgelokt en heeft deelgenomen aan een criminele organisatie. Die verwijten zijn ook in deze zaak aan de orde. De rechtbank heeft eerder in deze zaak beslissingen van het hof Amsterdam in die Passage-zaken overgenomen. 

Eigen beslissing beoordelen

Daardoor doet zich de bijzondere situatie voor dat het hof in hoger beroep in wezen zijn eigen beslissingen moet beoordelen. Ook heeft de verdediging gewezen op eerdere voor Holleeder ongunstige beslissingen van het hof Amsterdam in andere zaken. Het hof Amsterdam is volgens de verdediging betrokken bij de zaak in de zin van de wetsbepaling die in dat geval verwijzing naar een ander hof mogelijk maakt.

De wet

Een zaak kan volgens de Wet op de rechterlijke organisatie worden verwezen naar een ander gerechtshof als het hof betrokken is bij de zaak. Dat is bijvoorbeeld zo als het hof zelf, of een medewerker van het hof of het ressortsparket, partij is in een rechtszaak. In deze zaak spelen deze situaties niet.

Nieuw oordeel

Het hoger beroep in de zaak tegen Holleeder wordt behandeld door raadsheren die niet betrokken zijn geweest bij de Passage-zaken of een andere strafzaak tegen Holleeder. Bovendien is het juist de taak van de strafrechter om zich een eigen oordeel te vormen. Dat doet de strafrechter op basis van het procesdossier en de zittingen waaraan hij zelf deelneemt. 

Hof beoordeelt zaak opnieuw

De strafrechter neemt kennis van beslissingen van andere feitenrechters, maar laat zich daardoor niet leiden. Dat is ook het geval in hoger beroep. Als een verdachte het niet eens is met de beslissing van de rechtbank dat hij strafbare feiten heeft begaan, beoordeelt het hof de zaak helemaal opnieuw. Het hof is dan ook van oordeel dat de verdediging niet hoeft te vrezen dat de raadsheren niet onafhankelijk en onpartijdig zijn. De zaak zal binnen 3 maanden verder gaan met een pro-formazitting.

Categorie:
Provincie: