maandag, 2. december 2019 - 21:37 Update: 02-12-2019 21:58

Grondontwikkeling Nederland: ‘Verbind particulieren, gemeenten en specialisten om vastgoedschaarste op te lossen’

bouw-graafmachine
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Alkmaar

Het woningtekort neemt tot 2025 elk jaar af, hoewel er sterke regionale verschillen bestaan. In de jaren daarna loopt het echter tot 2050 jaarlijks weer op.

Dat stellen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving in de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050. Vastgoedpartijen moeten daarom op zoek naar oplossingen. Grondontwikkeling Nederland denkt die zelfs al te hebben gevonden. Nu de vastgoedsector kampt met tekorten en daarnaast wordt geconfronteerd met vertragingen door de stikstofproblematiek in de bouw en een strenge verduurzamingseis, zijn initiatieven om aan de vraag naar toekomstbestendige woon- en werkruimte te kunnen voldoen meer dan welkom. Een van die initiatieven komt van Grondontwikkeling Nederland. Deze onderneming uit Alkmaar zoekt de combinatie tussen twee takken van vastgoedontwikkeling die van oudsher gescheiden zijn: grondhandel en projectontwikkeling. 

Grondontwikkeling Nederland  

Grondontwikkeling Nederland werd in 2011 opgericht door Shandar Kooij. Hij zag al snel dat de traditionele wijze van grondhandel tekortschoot. Grondhandelaren kochten gronden op waarop zij een bestemmingswijziging en een stijgende grondwaarde verwachtten, om deze op te knippen en aan particulieren te verkopen. Deze particulieren hadden vervolgens geen enkele invloed op de ontwikkeling van de grondwaarde van hun kavel. Sterker nog, door de fragmentering van de grond werd een bestemmingswijziging juist onwaarschijnlijker. 

Shandar Kooij besloot daarom om met Grondontwikkeling Nederland geen kavels op de potentiële bouwlocatie te verkopen, maar een onverdeeld aandeel. Met het geld dat hij hiermee vrijmaakte, toonde hij de haalbaarheid van de ontwikkelingsplannen aan, zodat de kans groter was dat de gemeente de bestemmingswijziging daadwerkelijk doorzette. Tegelijkertijd behield Kooij de regie over de situatie, doordat hij als vertegenwoordiger van een grote groep investeerders kon optreden.

Groei in crisistijd 

Op deze manier wist Shandar Kooij met Grondontwikkeling Nederland een sterke positie in de markt in te nemen, terwijl de vastgoedsector destijds nog midden in een crisis zat. Institutionele financiers toonden immers weinig bereidheid om grondaankopen en vastgoedontwikkelingen te financieren. Door op constructieve wijze particulieren in het proces te betrekken, breidde Kooij de financieringsmogelijkheden uit, verminderde het door de gespreide financiering de risico’s voor alle betrokkenen en konden particulieren al met een bescheiden investering aan projectontwikkelingen deelnemen. 

Bijdragen aan het inlopen van tekorten

Hoewel in de crisisjaren structureel te weinig is gebouwd – een van de oorzaken voor de huidige tekorten – maakte Shandar Kooij met Grondontwikkeling Nederland bouwprojecten toch mogelijk. Door de rol van gebiedsregisseur op zich te nemen en kapitaal van particulieren vrij te maken, de samenwerking met gemeenten en bouwers te stimuleren en de eigen deskundigen en een sterk netwerk van vastgoedspecialisten in te zetten, wil Grondontwikkeling Nederland ook nu weer deel van de oplossing zijn. 

Categorie:
Provincie: