woensdag, 4. december 2019 - 16:41

OM eist stillegging veehouderij vanwege erbarmelijke omstandigheden runderen

OM eist stillegging veehouderij vanwege erbarmelijke omstandigheden runderen
Foto: fbf
Zwolle

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag bij de rechtbank in Zwolle geëist dat een veehouderij uit de gemeente Slagharen voorlopig wordt stilgelegd. Op de boerderij werden 71 runderen, waarvan 18 kalveren, gehouden onder zorgelijke omstandigheden. De runderen zijn na controle door de NVWA in beslag genomen en overgebracht naar een opvangstal.

“Aandachtsbedrijf”

Volgens het OM was de situatie op het bedrijf ronduit slecht voor de dieren. De veehouderij, een ‘aandachtsbedrijf’ is al eerder veroordeeld voor het overtreden van dierenwelzijnsregels. Afgelopen september kwam de boer voor de rechter vanwege soortgelijke feiten uit 2017 en 2018. Bij de controle op 25 november door de NVWA troffen de inspecteurs 71 magere en kreupele runderen en 11 kadavers runderen aan. De beesten hadden onvoldoende voer en water en ook de identificatie en registratie (I&R) van dieren was niet op orde.

Stallen

Er werd door de inspecteurs geconstateerd dat er geen hygiënische behuizing voor de dieren was. In de twee stallen hadden de runderen natte en met mest bevuilde ligplaatsen. Gedeeltes van de ligmatten waren kapot en lagen los en vormden geen vlakke ondergrond. De roostervloer was vervuild met lagen natte mest en urine. De waterbakken in de stallen waren erg vies of stonden droog. De bodem van de waterbakken was deels bedekt met een dikke laag deels rottende voerresten. Daarnaast bleek dat er onvoldoende gezond voer was. De kreupele dieren met lang doorgroeide klauwen bewogen zich moeizaam voort en liepen en stonden met kromgebogen rug. Bij meerdere runderen werden in de stallen huidbeschadigingen aangetroffen. Daarnaast bleken er diverse runderen ernstig te zijn achtergebleven in hun ontwikkeling.

Weide

Buiten in de weide werden ook verwaarloosde runderen aangetroffen door de NVWA. De weide was volledig kaal gevreten en de koeien hadden te weinig voer. De dieren waren ook erg mager en hadden een doffe en ruwe vacht. Er was geen mogelijkheid voor de dieren om naar binnen te gaan en zij hadden geen beschutting. Ook was het onveilig voor de dieren. In de weide werden stukken plastic, hout, puin en prikkeldraad gevonden waaraan de runderen zich konden verwonden.

Kadavers

Naast verwaarloosde dieren troffen de inspecteurs ook 11 dode runderen op de boerderij aan. In de stallen hing een penetrante geur van rottende kadavers. Verborgen onder een laag mest of stro werden de extreem magere kadavers aantroffen. Ook in de weide werd een rund gevonden dat al meerdere dagen dood was.

Problemen

De oorzaak voor van het verwaarlozen van de dieren door de boeren is vaak te zoeken in financiële en psychische problemen. Uit inspectierapporten van de NVWA blijkt dat deze veehouders vaak niet in staat zijn om goed voor hun dieren te zorgen. Volgens de NVWA gaat het jaarlijks om circa 300 risicobedrijven. De NVWA is wel twee pilots gestart (info volgt).

Stillegging

De omstandigheden voor de runderen waren erbarmelijk. In het belang van de dieren is het OM van mening dat onmiddellijk ingrijpen vereist is. Daarom vordert het OM onmiddellijke gehele stillegging van de onderneming. De rechtbank doet op vrijdag uitspraak.

Op maandag 9 december 2019 zijn vier boeren gedagvaard voor de rechtbank in Zwolle. Het OM vindt dat deze boeren ook de dierenwelzijnsregels niet hebben nageleefd.

Categorie:
Provincie: