donderdag, 12. december 2019 - 12:35 Update: 12-12-2019 12:40

Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs, staking gaat door

stoeltjes-school-leraar
Utrecht

Volgens het akkoord, dat de AOb aan zijn leden gaat voorleggen, krijgt al het onderwijspersoneel vanaf 1 januari 2020 een loonsverhoging van 4,5 procent en een bonus. Voor onderwijsondersteuners en schooldirecteuren zijn de functiebeschrijvingen geactualiseerd.

2-daagse staking gaat gewoon door

AOb-voorzitter Eugenie Stolk: 'Maar de tweedaagse staking van januari gaat absoluut dóór, omdat er nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten.' De AOb kwam vandaag samen met de andere bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad tot een akkoord onder leiding van bemiddelaar Mariëtte Hamer. 

Loonkloof niet te dichten

Van tevoren wist AOb-voorzitter Stolk al dat de loonkloof met het voortgezet onderwijs niet gedicht kon worden, omdat het kabinet niet structureel wil investeren. De AOb heeft daarom op 30 en 31 januari een tweedaagse staking uitgeroepen. 'We weten dat er een plan voor de lange termijn met investeringen nodig is om het primair onderwijs aantrekkelijker te maken en te zorgen voor het beste onderwijs. Daar zijn vakbonden en PO-raad het over eens', aldus Stolk.

285 miljoen

Tijdens deze cao-ronde was er wél de 285 miljoen euro, het normale bedrag om de koopkracht op peil te houden en de incidentele 150 miljoen euro van Onderwijsminister Arie Slob uit het door de AOb afgewezen convenant. 'Leden zeiden massaal ‘ja’ op de vraag of we ondanks onze acties nu toch een cao konden afsluiten om zo het geld dat er wél is in te zetten en dat niet te laten liggen', zegt Stolk. 'We hebben ons best gedaan om dit zo eerlijk mogelijk te verdelen.'

Loonsverhoging

Het akkoord – waarover de leden nu hun oordeel mogen geve n- zorgt ervoor dat leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders vanaf 1 januari 2020 op hun salarisstrook een loonsverhoging van 4,5 procent zien. Daarnaast ontvangt al het onderwijspersoneel naar rato van de gewerkte periode en indiensttreding in februari vanuit het convenant een bonus van 875 euro bij een voltijdbaan. In deze maand krijgt het onderwijspersoneel naast de bonus ook nog een nabetaling, omdat de loonsverhoging pas vanaf 1 januari 2020 ingaat en de vorige cao al afgelopen maart afliep. 'Het bedrag van deze eenmalige uitkering zal neerkomen op een derde van het maandloon van januari 2020', aldus Stolk.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):