donderdag, 2. januari 2020 - 16:24 Update: 02-01-2020 16:34

Universiteit Maastricht heeft hackers losgeld betaald voor 'sleutel'

Universiteit Maastricht heeft hackers losgeld betaald voor 'sleutel'
Foto: Politie
Maastricht

De Universiteit Maastricht zou losgeld hebben betaald aan hackers om weer in de systemen te kunnen komen.

De hacker(s) sloegen vlak voor kerst toe met een cyberaanval. Om het systeem weer aan de praat te krijgen, heeft de universiteit geld betaald. Hoeveel voor de 'sleutel' is betaald is onbekend.

De Universiteit Maastricht verstrekt verder geen informatie over de communicatie met de groepering die een ernstige inbreuk heeft gepleegd op de ICT-systemen van de universiteit en daarmee de continuïteit van de instelling onder druk heeft gezet.

''Het (extern) onderzoek naar de achtergronden en gevolgen van de inbreuk in onze systemen is nog in volle gang en zal nog enige tijd vergen. Ook is het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht. Overigens zullen wij de resultaten van dit onderzoek (in de zin van ‘lessons learned’) delen met onze collega-instellingen uit de sector.

De universiteit wil in het licht van dat nog lopende onderzoek op dit moment op geen enkele wijze iets doen of communiceren dat de (digitale) veiligheid van de instelling, en daarmee de belangen van onze studenten, wetenschappers, medewerkers en de universiteit zelf, op enigerlei wijze zou kunnen schaden.

Daarbij is bepaald dat de UM deze lijn blijft volgen tot nieuwe omstandigheden of factoren de instelling ertoe brengen een andere afweging te maken.''

De UM zou nu naar verluidt een paar ton euro hebben betaald, zo meldt Observant.

Categorie:
Provincie: