vrijdag, 21. februari 2020 - 10:30

VEH: Hogere woonlasten door stijging OZB en afvalheffing

Vuilnisman
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

De woonlasten die huiseigenaren aan hun gemeente betalen stijgen dit jaar met gemiddeld 5,2%. Dat is fors hoger dan de stijging van vorig jaar (3,4%) en vier keer zo hoog als de verwachte inflatie (1,3%). Opvallend is de afvalstoffenheffing, die met 9,5% omhoog schiet. Niet eerder stegen de kosten die huishoudens betalen voor het ophalen van het huisvuil zo hard. Omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven vaststelt zijn de onderlinge verschillen groot.

Ozb omhoog door zorgkosten gemeente

Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Gemeenten hebben nauwelijks mogelijkheden om deze kostenstijging op te vangen, behalve met een verhoging van de Onroerende zaakbelasting (Ozb). Eind vorig jaar waarschuwde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al dat deze kosten jaarlijks met 7% verder zullen toenemen. Vereniging Eigen Huis vindt dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen het Rijk en de gemeenten over de bekostiging van deze zorgtaken. Budgettaire problemen mogen niet via een hogere Ozb op huiseigenaren worden afgewenteld om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen.

Afvalstoffenheffing grootste kostenstijger

Gemiddeld schiet de afvalstoffenheffing met een record van gemiddeld 9,5% fors omhoog. In 157 gemeenten gaat deze woonlast met meer dan 10% omhoog en een 6-tal gemeenten verhoogt de heffing zelfs met meer dan 50%. Koploper is de gemeente Etten-Leur; hier betalen huishoudens maar liefst €151 (+64%) méér voor het ophalen van het huisvuil dan vorig jaar. Inwoners van Ooststellingwerf, Lansingerland, Sint-Michelsgestel en Lingewaard betalen dit jaar tussen de €86 en €103 meer.

Belangrijke oorzaak van de stijging lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. Deze belasting steeg vorig jaar van €13 naar €31 per ton afval. Veel gemeenten berekenen deze lasten door in een hogere afvalstoffenheffing. Met de belastingverhoging wil de rijksoverheid recycling bevorderen.

Onder de streep vaak flink hogere woonlasten

De lastenverzwaring kan inwoners flink in hun portemonnee raken. In Laarbeek is de rekening voor huiseigenaren dit jaar gemiddeld €220 hoger dan in 2019. Etten-Leur, Oldebroek, Waddinxveen en Apeldoorn doen daar niet veel voor onder; hier gaan de gemeentelijke aanslagen met bedragen tussen de €125 en €175 omhoog.

Soms dalen de woonlasten

In 19 gemeenten dalen dit jaar de woonlasten. Vaak is dat met een gering bedrag van een of enkele euro’s. Maar huiseigenaren in Westerwolde-Bellingwedde, Koggenland, Medemblik, Haren (Gr) en Hoorn kunnen een grotere lastenverlichting tegemoet zien. Hier daalt de aanslag van de gemeente dit jaar met bedragen tussen de €21 en €82.

Categorie:
Provincie: