dinsdag, 25. februari 2020 - 12:05

In hoger beroep opnieuw vrijspraak voor doodschudden baby

Foto van Hamer rechtbank
Foto: SXC
Den Bosch

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 47-jarige vrouw vrijgesproken. Zij werd ervan beschuldigd een 4 maanden oude baby zo hard door elkaar te hebben geschud dat hij daardoor is overleden. Volgens het hof is daar onvoldoende bewijs voor. Eerder had de rechtbank Zeeland-West-Brabant de vrouw ook al vrijgesproken.

De vrouw had destijds als gastouder de zorg over de baby. Zij trof het kind op 17 juni 2013 naar eigen zeggen slap, versuft en min of meer bewusteloos in zijn bedje aan. Zij schrok hier hevig van en heeft – zonder succes - verschillende dingen gedaan om de baby weer bij bewustzijn te brengen. Toen is 112 gebeld en is de baby per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek zeer ernstige hersenschade te hebben. De behandeling is toen gestopt en een paar dagen later is het jongetje overleden.

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat de baby is overleden aan de gevolgen van een bloeduitstorting in de hersenen die ernstig hersenletsel heeft veroorzaakt. Volgens de deskundigen is het aannemelijk dat dit is veroorzaakt door het krachtig heen en weer schudden van de baby. Er zijn namelijk geen andere mogelijke oorzaken geconstateerd voor het ontstaan van de bloeduitstorting, al ontbreekt ander letsel dat kan wijzen op deze doodsoorzaak, zoals blauwe plekken en gekneusde ribben. Wel zijn er aanwijzingen dat de baby leed aan een of meer afwijkingen die aan het latere fatale letsel kunnen hebben bijgedragen.
De vrouw heeft consequent verklaard dat zij de baby al slap en bewegingloos aantrof en toen, om te proberen het jongetje weer bij bewustzijn te brengen, hem slechts tweemaal kort heeft geschud.

Oordeel hof

Het hof twijfelt niet aan de verklaringen van de vrouw en is er niet van overtuigd dat het letsel van de baby haar strafrechtelijk te verwijten is. Net als het OM is het hof van oordeel dat de vrouw niet met opzet zo gehandeld om de baby letsel toe te brengen waaraan hij zou kunnen overlijden. Het hof is er evenmin van overtuigd dat de vrouw aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gehandeld als gevolg waarvan het jongetje zou zijn overleden.
De vrouw heeft bovendien een jarenlange en smetteloze ervaring als gastouder en heeft na het constateren van de zorgelijke situatie van de baby alert en doortastend gehandeld.
Daarom spreekt het hof haar vrij, net zoals de rechtbank dit in 2017 deed.

Categorie:
Provincie: