dinsdag, 3. maart 2020 - 9:42

Voedselbank ziet aantal cliënten groeien

foto van voedsel | fbf
Foto: fbf
Utrecht

In 2019 hielpen de voedselbanken 8 % meer klanten dan in het voorgaande jaar. In totaal ontvingen 151.000 mensen een voedselbijdrage. Wekelijks melden zich inmiddels 35.000 huishoudens die voor korte of langere periode afhankelijk zijn van de voedselbank. Meer dan de helft van alle klanten is binnen één jaar weg

Project Onder de Radar leidt tot vele drempelverlagende initiatieven

Voedselbanken zijn ervan overtuigd dat het aantal mensen dat niet in staat is om voldoende eten te kopen en regelmatig honger heeft, veel groter is dan de groep die ze nu helpen. In 2019 startten de voedselbanken daarom het project Onder de Radar. Er worden allerlei initiatieven ondernomen om drempels te verlagen. Zo adopteerde al één derde van alle voedselbanken een vorm van winkelconcept als alternatief voor het klassieke uitgiftemodel met een voedselpakket. Onderzoek bevestigt dat klanten het zeer waarderen als ze zelf hun eten kunnen kiezen, natuurlijk binnen de mogelijkheden van het gedoneerde aanbod. Ook werken diverse voedselbanken inmiddels intensief samen met andere partijen in het sociale domein. Schaamte is nog steeds de meeste genoemde reden om niet aan te kloppen voor hulp. Begin 2019 werd de toelatingsnorm bij de voedselbanken minimaal verruimd.

In totaal 8% meer mensen geholpen

Al deze activiteiten leidden in het afgelopen jaar tot een flinke groei. Het totaal aantal mensen dat voedsel ontving, nam met 8% toe tot 151.000.
De samenstelling van het klantenbestand veranderde. Er werden relatief meer alleenstaanden geholpen. Deze groep is met 44%, procentueel gezien ook de grootste groep. Voedselbanken zien ook dat meer ouderen een beroep doen op voedselhulp.
Meer dan de helft van de klanten is overigens binnen een jaar weg en weer zelfredzaam. Het aantal klanten dat na de voedselbank termijn van drie jaar nog afhankelijk is van voedselhulp, nam toe tot 15%. Vier jaar geleden was dit nog 6%. Dit past bij de door het CBS gesignaleerde trend dat langdurige armoede in Nederland toeneemt.

Voedselbanken constateren grote regionale verschillen in de groeicijfers. Er wordt een onderzoek ingesteld om deze verschillen te verklaren.

170 voedselbanken, 515 uitgiftepunten en 10 regionale distributiecentra – 12.000 vrijwilligers

De voedselbanken, inclusief alle uitgiftepunten, zijn vertegenwoordigd in >96 % van alle gemeenten in Nederland. In 2019 sloot één nieuwe voedselbank zich aan als lid.
Bij de voedselbanken wordt helemaal niemand betaald. Desondanks wist de organisatie ook op personeelsvlak te groeien en zijn er inmiddels 12.000 vrijwilligers die zich part- of full time inzetten.

Categorie:
Provincie: