maandag, 20. april 2020 - 9:26 Update: 20-04-2020 14:44

Zorgen bij politie en OM om aanhoudende stroom illegale vuurwapens

vuurwapens-automatisch-mitrailleur
Foto: Politie Oost-Brabant
Den Haag

Ondanks een geïntensiveerde aanpak door de politie van de handel in illegale vuurwapens neemt de toestroom ervan naar ons land niet af. In 2019 nam de politie bijna 5.700 vuurwapens in beslag, vrijwel evenveel als een jaar eerder.

‘Illegale wapens dienen geen ander doel dan het faciliteren van criminelen’, zeggen Dick Schouten, portefeuillehouder illegale vuurwapens van de politie en Hendrik-Jan Talsma, landelijk Officier van Justitie wapens en munitie bij het Openbaar Ministerie (OM). ‘Ze plegen er ernstige misdrijven mee, zoals overvallen.’

Ook spelen vuurwapens een belangrijke rol bij het beslechten van conflicten in de onderwereld. Schouten: ‘Daarbij vallen ook volstrekt onschuldige slachtoffers, bijvoorbeeld een omstander of iemand die door de schutter per abuis als het beoogde doelwit wordt aangezien.’

Incidenten

Vorig jaar registreerde de politie 646 vuurwapenincidenten, bijna honderd meer dan een jaar eerder. Bij de vuurwapenincidenten in 2019 kwamen 31 mensen om het leven. In 131 gevallen raakten een of meerdere mensen gewond. In 2018 registreerde de politie in totaal 577 schietincidenten, waarbij 34 mensen om het leven kwamen en 120 gewond raakten.

Ook het aantal incidenten handgranaten nam toe. In 2019 registreerde de politie 61 incidenten met in totaal 82 handgranaten tegen 43 incidenten een jaar eerder. In 2017 ging het nog om 22 incidenten. De handgranaten worden vooral gebruikt als dreigmiddel.

Handel

De politie en het Openbaar Ministerie richten zich niet alleen op het bezit van illegale vuurwapens, maar vooral op de handel daarin. ‘Die handel vindt op grote schaal plaats’, zegt Schouten. ‘Het is niet zo dat vuurwapens op elke straathoek te koop zijn, maar het is relatief eenvoudig een wapen te kopen. Dankzij het internet en applicaties zoals Telegram weten handelaren en kopers elkaar steeds makkelijker te vinden.’

Veel wapens die naar ons land komen, hebben Nederland niet als eindbestemming. ‘Nederland is een belangrijk doorvoerland en speelt een belangrijke rol bij internationale wapenhandel', zegt Schouten.

In totaal nam de politie vorig jaar bijna 5.700 illegale vuurwapens in beslag. Het gaat daarbij om 47 automatische wapens, 3.490 niet-automatische wapens, 1.277 al dan niet omgebouwde alarmpistolen en 880 imitatiewapens. Het aantal in beslag genomen wapens ligt daarmee iets lager dan in 2018.

Voorraden

De lichte afname komt volgens Schouten en Talsma vooral doordat nauwelijks nog grote hoeveelheden wapens worden aangetroffen. ‘Handelaren hebben geen behoefte aan grote voorraden. Handelaren kunnen eenvoudig naar landen rijden waar de wapens vandaan komen en bestellingen op maat leveren. Dat voorkomt dat zij zelf wapens moeten opslaan en daarmee worden gepakt.’

Aanpak

Om de handel in illegale vuurwapens en het gebruik ervan tegen te gaan, hebben politie en OM de aanpak ervan de afgelopen jaren geïntensiveerd. ‘Vuurwapenexperts in de eenheden onderwerpen elk in beslag genomen vuurwapen aan een uitgebreid onderzoek. Het aantal onderzoeken naar (internationale) vuurwapenhandel is door politie en OM opgeschroefd. De Landelijke Eenheid beschikt over een team dat zich uitsluitend richt op illegale vuurwapenhandel’, aldus portefeuillehouder Schouten.

In de regio Rotterdam leidde een onderzoek naar vuurwapenhandel eind vorig jaar tot de aanhouding van acht verdachten. Zij zijn vermoedelijk verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de vuurwapens die in het criminele milieu in Rotterdam en omstreken in omloop zijn. In Noord Nederland hield de politie vorige maand nog tien personen aan voor wapenhandel. De Landelijke Eenheid hield in november vier verdachten aan in een onderzoek naar internationale handel in vuurwapens en verdovende middelen.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):